Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 15. listopadu 2014

Dějepis pro "Husákovy děti" a mladší (5)

Protože armáda chtěla muže už částečně odborně připravené, byla zřízena organizace, která se o to starala. Jmenovala se Svaz pro spolupráci s armádou, zkráceně Svazarm. Tato organizace nejen zajišťovala výcvik branců pro armádu a zastřešovala všechny branné sporty, a hlavně byla jedinou institucí, v jejíž autoškole mohl občan absolvovat řidičský výcvik. Soustředěni v ní byli sportovní motoristé, sportovní letci, střelci, kynologové apod. Základní organizace Svazarmu byly v každé větší obci, ve větších podnicích a školách. Tyto organizace pořádaly sportovní podniky (závody motorových vozidel aj.), a také měly vlastní vystoupení na spartakiádách.

Spartakiády byla vystoupení cvičenců. Byla to jednak napodobenina bývalých populárních prvorepublikových sokolských sletů, jednak připomínka komunistického "trucpodniku", který pod tímto jménem kdysi komunističtí cvičenci uspořádali v Maninách. První velká spartakiáda na strahovském stadionu se uskutečnila v roce 1955, další vždy po pěti letech. Nácvik na spartakiádu byl náplní tělesné výchovy téměř na všech školách. Mimo školní mládeže nacvičovali dospělí dobrovolníci ve sportovních organizacích a v armádě.

Armáda se zúčastňovala spartakiády dvěma vystoupeními: cvičením prostným a gymnastickým. Jestliže ve školách byl nácvik spartakiádního cvičení nepříjemnou zátěží, v armádě to byla "ulejvárna", protože armádní cvičenci byli vyřazeni z vojenského výcviku i služeb. Před vystoupeními měli dlouhá soustředění, na kterých program pilovali téměř k dokonalosti. A také se opalovali, protože snědá pleť patřila k bílému spartakiádnímu úboru.

Během spartakiádních vystoupeních v Praze - předtím spartakiády místní, okresní, krajské, celostátní - vojáci byli ubytováni ve stanech někde za Prahou, ostatní cvičenci v pražských školách (tělocvičnách) vybavených "spartakiádními lehátky". Stravování pro cvičence bylo zdarma. Diváci na spartakiádu v Praze přijížděli z celé republiky i zahraničí (kde byla značná propagace spartakiády), přičemž měli velké slevy na dopravu. Spartakiádní stadion na Strahově, který měl kapacitu 200.000 diváků, nikdy nezel prázdnotou, i když třeba pršelo.

Spartakiáda byla velkou propagací socializmu, ale život v pražských ulicích příliš neovlivnila. To se každoročně dařilo oslavám Prvního máje. Ty se sice konaly v každém městě, ale v Praze byly nejokázalejší. Už od časného rána byla celá země pražským rozhlasem a televizí informována o tom, jak se všichni pražští pracující, studenti a žáci, vybaveni transparenty, vlajkami a mávátky, řadí v ulicích. Udýchaní reportéři dělali rozhovory s nejnadšenějšími účastníky průvodu, kteří se s posluchači dělili o radost ze splněného plánu a z nových závazků. Potom se všichni spojili do průvodu, který zamířil na Letnou, kde radující se a jásající účastníci průvodu upřímně pozdravovali spokojeně se usmívající představitele strany a vlády

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.