Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 19. listopadu 2014

Dějepis pro "Husákovy děti" a mladší: Volby (9)

Další masovou organizací Národní fronty byl Československý svaz tělesné výchovy a sportu, který KSČ uměle založila v roce 1956, přičemž zrušila všechny dosavadní sportovní svazy. ČSTV řídil veškerou tělovýchovu, sport a všechny sportovní kluby na československém území. Měl okresní, krajské a ústřední výbory.
V letech 1959 až 1967 jej vedl František Vodsloň, který později jako poslanec FS měl v roku 1968 odvahu hlasovat proti pobytu vojsk Varšavské smlouvy na československém území. V příštím roce byl zbaven poslaneckého mandátu. Řízení ČSTV za normalizace bylo v roce 1969 předáno dlouholetému mládežnickému funkcionáři Antonínu Himlovi, jenž současně byl také dosazen do FS a do ÚV KSČ. S Himlovým jménem jsou mj. spojena podezření na doping u československých sportovců a zákaz jejich účasti na OH 1984 v Los Angeles.

Nejmasovější organizací Národní fronty asi byla odborová organizace ROH (Revoluční odborové hnutí), která měla základní organizace ve všech závodech, úřadech a institucích. Vzniklo  roku 1946 z Ústřední rady odborů. Od roku 1948 bylo zcela podřízeno KSČ. Od roku 1951 převzalo správu nemocenského pojištění. ROH nebylo konfrontační vůči zaměstnavatelům, spíš s nimi spolupracovalo. Mimo vybírání členských příspěvků, přidělování rekreací a lázeňských pobytů a provozování rekreačních zařízení činnost organizací ROH spočívala v pořádání oslav MDŽ a rozdávání čokoládových kolekcí na vánoční stromky. ROH ovlivňovalo trestní řízení zaměstnanců (mohlo se za ně zaručit).

V Národní frontě  před rokem 1968 bylo 14 organizací, po federalizaci Československa v roce 1968 se jenom v českých zemích počet organizací NF zdvojnásobil. K nejpočetnějším svazům ještě patřily Svaz požární ochrany  a Český myslivecký svaz, ale byly mezi nimi i méně početné svazy filatelistů, včelařů, stavebních inženýrů atd. Bylo běžné, že jeden člověk byl členem několika organizací NF. Na NF dohlížela  KSČ, která do čela jednotlivých organizací NF prosadila (jmenovala) své členy. Tak se stalo, že při volbách byli sice voleni kandidáti z různých svazů, ale ve skutečnosti se jednalo o členy komunistické strany, kteří pak poslušně hlasovali podle pokynů své strany.
Volby po roce 1968 probíhaly jednou za pět let a ve stejném dni se volilo do Sněmovny lidu, Sněmovny národů, České národní rady, krajského národního výboru, okresního národního výboru a místního národního výboru. Volební komise zasedaly stejně jako dnes. Volební kraje také kopírovaly území krajů. Voliči však nedostávali domů volební lístky. Ve volební místnosti si každý vyzvedl šest volebních lístků různých barev. Na každém byla vytištěna příslušná  jména kandidátů do komor FS, ČNR a národní rady. Formálně sice byly ve volebních místnostech plenty, kde volič mohl vyškrtnout kandidáta, se kterým nesouhlasil, ale praxe byla taková, že lidé si vzali od komise lístky, které bez čtení vhodili do urny.

Volby byly brány jako prestižní politická záležitost vládnoucí strany. Dlouho předem byli voliči upozorňováni na svou občanskou povinnost. Před volebními místnostmi pak hrály kapely a zpívali pionýři. V pohotovosti byla Veřejná bezpečnost, která dnem i nocí kontrolovala okolí volebních místností. V padesátých letech bylo při volbách zakázáno v hostincích prodávat alkohol, mimo sedmistupňového piva (v ceně okolo 0,70 korun).


Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.