Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 29. října 2014

Antibiotika na našem stole.

Se zvětšující se odolností vůči antibiotikům se stáváme snadnou obětí jakékoliv infekce. Snížená účinnost vůči současným antibiotikům vede nejen k časově a finančně náročnější zdravotní péči vyvíjející ještě větší tlak na státní rozpočet a naši peněženku.

 V současnosti existuje 15 skupin antibiotik, přičemž můžeme dodat, že dochází k podávání stejných skupin antibiotik jak u lidí, tak i u zvířat. V důsledku to znamená, že pokud se rutinním podáváním antibiotik zvířeti bakterie stane odolnou vůči antibiotiku z jedné skupiny, bude v přenesené podobě pravděpodobně odolná i jinému antibiotiku ze stejné skupiny. Se skutečností, že mezitím vznikají i nové multirezistentní kmeny bakterií odolávající i navzájem nepříbuzným antibiotikům, se zdá naše budoucnost jakákoliv, jen ne růžová. Důsledkem je rapidní zmenšení škály léčebných prostředků pro infikované.

Kuřata-brojleři, žijící běžně 42 dní, bývají totiž krmeni antibiotiky zhruba 5 dní, což představuje 12 % jejich života. Selata, která bývají v normálních okolnostech odstavena od matky v 3 - 4 měsících, kdy je jejich imunita plně vyvinuta a mají menší šanci podlehnutí infekcím, bývají ve skutečnosti odstavena ve 4 týdnech, které představují minimum stanovené Evropskou unií. Průměrná doba podávání antibiotik odpovídá zhruba 20 % z jejich života. Také většině krav bývají pro prevenci mastitidy v rámci tzv. dry cow therapy pravidelně vpravena do vemena antibiotika, aniž by v jejich těle byla přítomna známka jakékoliv infekce. V porovnání s užíváním těchto léčiv jinak zdravým člověkem, který nedostane v průměru ani celý lékařský předpis antibiotik za rok, je stav vskutku více než závažný.

I když Evropská unie zakázala podávání antibiotik v chovech za podporou růstu a produktivity již před několika lety, stále bohužel dochází k obcházení tohoto rozhodnutí. Je proto nutné pevné globální zakročení, jež by nevedlo jen k eliminování rutinního podávání antibiotik u zemědělských zvířat, spolupráci se zvěrolékaři a zemědělci čelícím tlaku farmaceutickému průmyslu, ale také ke snížení počtu nevhodných předpisů antibiotik u lidí.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.