Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 28. září 2014

Svatý Václav, patron české země.

Naši předkové si svatého Václava velmi vážili. Jeho svátek byl oslavován, jeho jménem byly křtěny děti. Postava svatého Václava však byla minulým režimem prakticky vymazána a diskutabilní je v současnosti úroveň vzdělání mladé generace o  historii české země. Václav je už jen znám spíše jen jako jakási pohádková oběť bratrovraždy než jako politik. 

Svoji roli je i to, že Čechy na rozdíl od Moravy jsou od konce 19. století nepříliš religiózní země a svatý Václav je vnímán spíše jako církevní postava, patron země než jako politik, který se zasloužil o posílení křesťanství.

V polistopadovém období to byl především Václav Klaus, podle něhož vše minulé je špatné, pouze jeho současné názory jsou správné a tvoří historii. Dokonce prý chtěl, aby se jménem Václav v kalendáři byl spojován právě on, Václav Klaus. V každém případě přispěl k demoralizaci celých generací.

Hrdost na vlastní historii pociťují především lidé s vysokoškolským vzděláním, studenti a lidé starší 60 let. Připomínat si významné dny a svátky spojené s historií považuje za důležité 78 procent dotázaných.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.