Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 4. května 2014

Černobílý Masaryk (8)

Masaryka známe z černobílých fotografií. Možná že existuje barevná fotografie či barevný obraz TGM, ale barva bylo zřejmě to, čím se chtěl lišit od tehdejších pestrobarevných monarchů. Je to hodně příznačné, černobílý byl i Masarykův život. Masaryk pečlivě dbal o svou tatíčkovskou pravdu. Pokud se ji někdo pokusil  zpochybnit, byl - a je doposud - umlčen a obviněn z pomluvy.

Dost československých ministrů a politiků už od roku 1918 bylo proti Masarykovým snahám o co největší vliv na rozhodování vlády i parlamentu a o získání pravomoci nad ústavní rámec. Veřejné vystoupení proti Masarykovi však v tehdejší poválečné protihabsburské euforii rovnalo se politické sebevraždě. Takže T. G. Masaryk v ČSR měl brzy větší moc než kdysi rakouský císař.

Kancelář prezidenta republiky (KPR) intenzivně sháněla informace o všech politicích a o jejich názorech. Pro tuto činnost, prováděnou za úplatu i na základě osobních sympatií či antipatií, se Hradu podařilo získat řadu novinářů a dalších osob. Politici si před nimi dávali méně pozor, zejména pokud to byla neoficiální sdělení. To byl základ ohromné a vysoce efektivní zpravodajské sítě Hradu propojené s obdobnou tajnou informační sítí Benešova ministerstva zahraničí.

Vymyslela se účinná metoda rychlého, spolehlivého a diskrétního doručování přes četné i v noci volně přístupné schránky pro podávání inzerátů při redakcích a vydavatelstvích prohradních novin. S dopisy s adresou „President Masaryk, Hrad“ ráno spěchali redakční poslíčci na Hrad.

Masaryk tedy řídil stát za vydatné pomoci rozsáhlé sítě informátorů, udání shromažďovala a prezidentu předávala Kancelář prezidenta republiky, která měla v rukách také Voskou ukradený vídeňský policejní archiv z doby mocnářství. Kdo si příliš vyskakoval, byl jí lustrován, a našel-li se o něm záznam, byl také rychle usazen.

Neoficiální hlavou udavačské sítě Hradu byl Karel Čapek. Když KPR neměla proti někomu kompromitující materiály, vyrobily se pomluvy a ty se nechaly šířit tiskem. Např. Hrad přes prostředníka vystupujícího jako soukromý podnikatel zaplatil  letákové noviny Minuta (demokratických rozhovorů), šířené přes kameloty.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.