Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 11. května 2014

Černobílý Masaryk (9)

Masaryka známe z černobílých fotografií. Možná že existuje barevná fotografie či barevný obraz TGM, ale barva bylo zřejmě to, čím se chtěl lišit od tehdejších pestrobarevných monarchů. Je to hodně příznačné, černobílý byl i Masarykův život. Masaryk pečlivě dbal o svou tatíčkovskou pravdu. Pokud se ji někdo pokusil  zpochybnit, byl - a je doposud - umlčen a obviněn z pomluvy.

TGM po návratu do Prahy v poselství Národnímu shromáždění 22. 12. 1918: „Území obývané Němci, je území naše a zůstane naším… My jsme vytvořili stát; tím se určuje státoprávní postavení našich Němců, kteří původně do země přišli jako emigranti a kolonisté. Máme plné právo na bohatství našeho území, nezbytného pro průmysl náš i Němců mezi námi. My nechceme a nemůžeme obětovat naše značné menšiny české v takzvaném německém území“(V územích s německou většinou žilo 5 - 6 % Čechů!)

O den později, 23. 12. 1918 pronesl v Německém zemském divadle v Praze (Stavovské) ke shromážděným německy mluvícím obyvatelům českých zemí: „Děkuji pražským Němcům za jejich důvěru, kterou mě poctívají. Buďte ujištěni, Němcům našeho obnoveného státu se dostane plné rovnoprávnosti… I já doufám a přeji si, aby dnešní večer byl jen prologem – smím-li se tak vyjádřit k velkému dramatu, jež bychom my a Němci v naší společné vlasti mohli a směli sehrát“.

Trochu protichůdná prohlášení. Během dvou dní. V případě T. G. M. nic neobvyklého. Zdroj:T. Krystlík

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.