Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 18. května 2014

Černobílý Masaryk (10)

Masaryka známe z černobílých fotografií. Možná že existuje barevná fotografie či barevný obraz TGM, ale barva bylo zřejmě to, čím se chtěl lišit od tehdejších pestrobarevných monarchů. Je to hodně příznačné, černobílý byl i Masarykův život. Masaryk pečlivě dbal o svou tatíčkovskou pravdu. Pokud se ji někdo pokusil  zpochybnit, byl - a je doposud - umlčen a obviněn z pomluvy.

Šéf Masarykovy hradní zpravodajské služby kapitán Voska před svým odjezdem do Paříže a Ameriky, v několika posledních minutách, kladl na srdce svým přátelům v Praze, aby s veškerou energií ujali se akce sběru zlata a stříbra pro zlatý poklad naší republiky.

Red aktor K. Pelant ve„Večeru“ reprodukuje Voskův vzkaz všem mužům i ženám: „Nevíte, co znamená zlato v pokladě republiky. Prsteny na rukou, brože a náušnice, to není nic, to je mrtvá paráda bez účelu. Ale každý ten kousek zlata v pokladně znamená, že celý svět má hned větší důvěru v naše finance, že okamžitě stoupne kurs naší koruny. To znamená dále, že můžeme toho v cizině koupit více a že tím vše stane se levnější a život snesitelnější. Každý cent zlata více v pokladně republiky znamená, že koruna stane se cennější a že každému občanu rázem přibude jmění; nemá už rakouské hadry, ale ve světě vážené peníze, a tím, že každý Čech stává se zámožnějším.

Každý cent zlata našeho státu znamená větší váš úvěr v cizině, zaopatření surovin, roztočení všech koleček strojů, které odpočívají, práci pro statisíce lidí, zmenšení nezaměstnanosti a správný koloběh hodnotných peněz, nešílené zbavování se podezřelých papírů.

Každý cent zlata dnes stojí asi půl druhého milionu, ale na něj možno dostat lehce zboží za patnáct milionů neboť obchodník ví, že je to kryté, že to dostane zaplaceno, kdyby to potřeboval; české peníze budou všude s větší chutí brány – krátce, opakuji: Zlato na českém člověku je předně bařtipánstvím, za druhé nebezpečím, protože vzbouzí zlodějské a bolševické choutky, ale v pokladně republiky znamená požehnání. Vždyť je to lépe, mít pečlivě a zaručeně ve sklepích republiky, než doma, kde to nenese úroky, kde na to číhají zloději!“

Především Velké Praze platil vzkaz Voskův; má jít v čele všem sbírkám zlata a stříbra našich měst, před Brnem, Olomoucí, Bratislavou, Plzní atd…, odkud již docházejí zprávy o radostném vzrušení, jaké Voskův čin vyvolal, a touze po následování. Není pochyby, že nejen velká, nýbrž všechna naše města budou se předstihovati ve sbírkách, o nichž platí také, kdo rychle dá, dvakrát dá. Jedná se jen o účelnou organisaci a kontrolu a tu zaslouží povšimnutí návrh, který přichází od starosty uvědomělého okrasu, že by organisace sbírek v prvé řadě měl se uchopiti „Svaz českých okresů“ a „Svaz českých měst“ – korporace to, které rozsáhlým svým vlivem vykonaly už mnoho záslužné práce.Zdroj:T. Krystlík

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.