Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 18. dubna 2014

Velikonoční týden na císařském dvoře.

Císař František Josef I. dobu postní končil ceremonií velikonočního týdne. Excercie, jichž se císař účastnil v galauniformě (červené kalhoty a bílý kabát), začínaly na Zelený čtvrtek v 8 hodin ráno. Nejdříve se císař zúčastnil mše a vyslechl kázání. Při mši musely dámy být oděny v černých šatech.

Dalšímu obřadu, na pódiu v redutním sále hradu, museli být přítomni arcivévodové, duchovenstvo, dvorní hodnostáři, hradní farář a opat skotského kláštera. Když císař, oděný bílým pláštěm, sňal s hlavy poutnický klobouk a předal ho nejvyššímu komořímu, dvanáct jídlonošů přineslo na dřevěných talířích jídlo. Bylo určeno pro dvanáct apoštolů, které představovali nejstarší muži vídeňských chudobinců. Císař každému apoštolovi u stolu osobně podal jídlo a nápoj. Obřad sledovali diváci z lóží. Dámy nesměly mít klobouky, ale černé šátky.

Starci však nejedli, stůl byl odnesen a důstojníci začali dvanácti starým mužům  zouvat pravou botu a punčochu. Přes kolena starců bylo nataženo dlouhé bílé plátno. Císař odložil rukavice, dvorní kaplan přistoupil k oltáři a ministranti začali kaditelnicemi vykuřovat sál. Mocnář si před starými muži klekl na kolena a postupně všem apoštolům, aniž by se zvedl, poléval nohy vodou. Doprovázeli ho vkleče dva kněží: jeden nesl konev s vodou, druhý stříbrnou mísu. Poté se císař zvedl a truksas mu pokropil ruce. Poté přišel správce pokladu a na stříbrném podnosu přinesl dvanáct váčků z bílého hedvábí, převázaných černožlutými šňůrami. V každém bylo třicet stříbrných korun. Císař pak každému apoštolovi váček pověsil na krk. Každý ještě jako upomínku dostal dřevěný škopek, na němž byl císařský znak. Škopek byl naplněn jídlem a lahvemi vína. Též apoštolové dostali cínový pohár a pepřenku.

Na Velká pátek se nejdříve konala pobožnost v hradní kapli. Další pobožnost, při níž byl císař oblečen do uniformy svého 8. pluku polního dělostřelectva, se konala v kapli Josefinské. Publikum mohlo vstoupit až po slavnosti kladení Krista do hrobu.

Na Bílou sobotu se císař zúčastnil litanií a mše svaté. Odpoledne bylo procesí. Průvod zahajovali tři klerici, za nimi kráčelo sto zaměstnanců hradu, dvacet duchovních, pak dvorní hodnostáři, tajní radové, ministři rakouské vlády a arcivévodové. Potom šel pod baldachýnem dvorní farář nesoucí Sanktissim. Další v průvodu byl nejvyšší dvorní hofmistr, za ním císař, kapitáni gard, generální adjutant a nejvyšší štolba. Za nimi se ubíraly arcivévodkyně a císařovna (než zemřela při atentátu). Po obřadu Božího těla se na Františkově náměstí konala vojenská přehlídka. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.