Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 27. dubna 2014

Černobílý Masaryk (7)

Masaryka známe z černobílých fotografií. Možná že existuje barevná fotografie či barevný obraz TGM, ale barva bylo zřejmě to, čím se chtěl lišit od tehdejších pestrobarevných monarchů. Je to hodně příznačné, černobílý byl i Masarykův život. Masaryk pečlivě dbal o svou tatíčkovskou pravdu. Pokud se ji někdo pokusil  zpochybnit, byl - a je doposud - umlčen a obviněn z pomluvy.

Přes Národní radu zemí českých Masaryk s Benešem ve Francii vytvářeli tiskovou kampaň proti rakouským mírovým snahám. Německé mírové návrhy vydávali za podvod.

Za finanční podpory amerických krajanů zřídili vlastní tisk s časopisy Nation Tchèque, revue LEurope Nouvelle, s Denisovým Monde Slave.  V Londýně vydával Seton-Watson, též ve službách Masarykových,The New Europe. Tato periodika šířila patřičně protihabsbursky zabarvené zprávy. Při prosazování svých záměrů se Masaryk a Štefánik soustavně oháněli osobními kontakty s významnými vědci.

 Pro spolupráci byli získáni redaktoři a žurnalisté nebo i vydavatelé novin a časopisů jako v Paříži Le TempsJournal des Débats, Le Matin, v Londýně Observer aSpectator. Placeni byli z peněz vybraných mezi krajany v USA a z výdělků Voskovy a Masarykovy špionážní organizace.

Návrhy císaře Karla I. na ukončení války byly západními politiky shledány jako skutečně možný základ uzavření míru. Proti tomu nasadili Masaryk a Beneš všechny páky v tisku i v osobních stycích. Odmítali i mírová jednáními přicházející z Ruska..

 Česká emigrace veřejně přiznávala, že stojí na straně těch sil v Evropě, které chtějí prodloužit válku až do "konečného vítězství", ať to stojí, co to stojí.  Edvard Beneš později napsal:Aby nedošlo k předčasnému konci, a tím k málo trvalému míru, za to jsme museli vší silou bojovat, i když nás to uvrhlo do tragických konfliktů s naším svědomím. Věděli jsme, že můžeme dosáhnout našich národních cílů, jen když bude válka trvat tak dlouho, dokud nepřipravíme naše vítězství“.

Přeloženo do běžného jazyka: "Válka nesmí skončit dříve, dokud spojenci neuznají samostatné Československo."  Beneš se tím přiznal ke spoluvině na dalším utrpení vojáků i civilistů a na horách zbytečných mrtvol.Zdroj:T. Krystlík

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.