Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 20. dubna 2014

Černobílý Masaryk (6)

Masaryka známe z černobílých fotografií. Možná že existuje barevná fotografie či barevný obraz TGM, ale barva bylo zřejmě to, čím se chtěl lišit od tehdejších pestrobarevných monarchů. Je to hodně příznačné, černobílý byl i Masarykův život. Masaryk pečlivě dbal o svou tatíčkovskou pravdu. Pokud se ji někdo pokusil  zpochybnit, byl - a je doposud - umlčen a obviněn z pomluvy.

Až po roce 1945 se objevily dokumenty o dvojaké Masarykově hře: Po vypuknutí první světové války nechaly rakouské úřady profesora Tomáše G. Masaryka odjet do ciziny, ale za protislužbu, za to, že bude dodávat cenné informace, že bude v zahraničí fungovat jako informátor. Jinými slovy jej zverbovaly pro špionáž.

TGM to slíbil rukou dáním bývalému rakouskému ministerskému předsedovi Ernestu von Körber, že v cizině nebude pracovat proti Rakousku.

Když po válce, počátkem listopadu 1918, bylo sjednáno příměří, přijel Emanuel Voska se svou zpravodajskou skupinou do Vídně a z policejního archivu vídeňského ministerstva vnitra ukradl archivní dokumenty. Ve třech železničních vagonech je nechal převézt do Prahy, kde byly důkladně zkoumány.

V únoru 1919 pak Voskovi lidé ilegálně vyvezli autem do ČSR soukromé dokumenty habsburské rodiny. Nezastavili na pokyn ani při střelbě rakouských financů a přejeli hranici.

Ukradené spisy z policejního archivu  Československo muselo s ostudou Rakousku vrátit. Je však jisté,  že materiály kompromitující Masaryka a Beneše byly v Praze odstraněny, zničeny.

Ostatní dokumenty, týkající se československých politicky, vojensky a hospodářsky činných osob, byly ofotografovány a pak používány k jejich vydírání.  Jakékoli pochybnosti o Masarykově a Benešově činnosti během války byly příčinou k útokům ze strany lidí a medií oddaných Hradu.Zdroj:T. Krystlík

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.