Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pondělí 17. února 2014

V 50. letech se půda stala zlou přítěží.

Zemědělství dnes na tom je špatně. Ačkoli je skoro 10 let po válce, pořád jsou předepisovány tak vysoké dodávky, že je zemědělci nemůžou splnit. Zemědělcům, kteří nesplní dodávky, nejsou povoleny domácí porážky prasat.
Zemědělská půda ztratila nejen cenu, ale stala se pro lidi velkou přítěží. Čím více půdy, tím hůř. Už dvakrát bylo u nás založeno JZD, ale vždycky se po několika týdnech rozpadlo. Soukromé hospodářství upadá taky. Obecní kovárna je zavřená, není kovář. Kováři jsou ve fabrikách a u státních statků, kde mají měsíční plat. Bez kováře je rolník vyřízen. Soukromé lesy byly zabrány a není kde koupit kousek prkna nebo trámku. Pily smějí prodávat jen podnikům a JZD.

Mladý hospodář se neožení, proto muži nechtějí hospodaření od starých rodičů přebírat. Žádné dívce se nechce do práce na poli nebo u krav, i vdané ženy nechávají usedlosti opuštěné a jdou raděj dělat do lesa nebo do města. Dnes má přednost pohodlí a měsíční plat, nikoli pole a dobytek.

Po mnoho let naši předci bojovali za zrušení poddanství. Teď není šlechta, je vláda dělníků, kteří mají dobré platy, dovolenou, nemocenskou, pojištění na pensi, i při dovolené dostávají plat. Zemědělec zase je ten poslední. Zdejší hospodář, který měl 9 hektarů, onemocněl a nemohl plnit dodávky a tak oznámil MNV, že zemědělský majetek předává do užívání. MNV souhlasil, přičemž uvedenému hospodáři poslal výměr, aby uvolnil byt a vystěhoval se, neboť byty jsou prý součástmi zemědělských závodů. Jiný utekl někam do pohraničí, chalupa se rozpadá, 5 ha pole leží ladem.

Sám hospodařím na 4 hektarech a na všem prodělávám. Což teprve ti co mají  10 nebo 15 ha. Ti mají jen dřinu. Koupil jsem sele 21 kg a zaplatil jsem 478 Kčs. Když jsem ho vykrmil na 110 kg a dal na povinnou dodávku, dostal jsem 600 korun. Výdělek byl 122 korun, což nestačilo ani na nemocenské pojištění 26 Kčs za měsíc. Přitom jako soukromý zemědělec jsem za odvoz do nemocnice, operaci slepého střeva a pobyt v nemocnici musel zaplatit, jako kdybych pojištění nikdy neplatil. Taková je spravedlnost vlády dělníků. (Vrba)
Zapsáno v roce 1954:

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.