Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

úterý 11. února 2014

Putim. Zajímavá ves.

Malebná vesnice Putim se nachází 4 km jižně od města Písek, na řece Blanici. Do povědomí české veřejnosti vstoupila jednak starou studentskou písní "Když jsem já šel tou Putimskou bránou", jednak dvěma literárními díly, která obě byla zfilmována. Jedná se o román Jindřicha Šimona Baara "Jan Cimbura" a o román Jaroslava Haška "Osudy dobrého vojáka Švejka." 
Putim je jednou z nejstarších vesnic v jižních Čechách, je starší než staré královské město Písek. Podle archeologického průzkumu uskutečněného v letech 1996 až 1998 zde bylo ve 2. století před Kristem sídliště keltské, ve 2. století po Kristu sídliště římské. 
Podle Augusta Sedláčka se jednalo o hojně navštěvovanou trhovou ves. První zmínka o existenci Putimi je na listině knížete Břetislava z roku 1205. Život v Putimi ovlivňovala řeka Blanice, přinášela užitek, ale i zkázu v podobě povodní. Největší zaznamenaná povodeň je z roku 2002. 
Farní dvoulodní kostel je zasvěcený svatému Vavřinci. Byl založen ve 13. století. Pod kostelní dlažbou jsou pohřbeni příslušníci rodu Radkovců z Mirovic a také někteří zdejší kněží. U kostela se nachází fara, která zde byla už ve 13. století. U kostela je hřbitov s kostnicí, ve které jsou uloženy kosti padlých ve válkách o rakouské dědictví, z poloviny 18. století. Na hřbitově jsou stále udržované hroby dvou lidí, kteří se zasloužili o věhlas Putimi. Je to hrob zdejšího faráře Josefa Baara, u něhož trávíval prázdniny jeho synovec J. Š. Baar, a hrob Jana Cimbury, o němž J. Š. Baar napsal slavný román. 
Zajímavými putimskými památkami jsou dva mosty přes ramena řeky Blanice. Klasicisní kamenný most pochází z roku 1864 a železný most z roku 1844. U řeky stojí budovy bývalého mlýna a bývalého pivovaru, jenž patřil městu Písek a vařilo se v něm pivo v letech 1727 až 1830. Mezi mosty je kaplička Jana Nepomuckého.


V uličce mezi kamenným mostem a návsí se nachází domek, který režiséru Karlu Steklému posloužil jako filmová četnická stanice, v níž byl zadržen a vyšetřován voják Josef Švejk. Skutečnost je taková, že v době, ve které se děj filmu „Osudy dobrého vojáka Švejka“ odehrává, v Putimi četnická stanice nebyla. Rovněž románový příběh hrdiny Baarova románu „Jan Cimbura“ je také značně nadsazený nad skutečností.
Železniční stanice Putim byla zřízena v roce 1875. V roce 1945 obcí procházela demarkační čára, část obce byla obsazena americkou armádou a část sovětskou. Na čáře stály vojenské hlídky, které obyvatele obce bez propustky do druhé zóny nepouštěly. V současnosti žije v Putimi okolo 500 obyvatel.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.