Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 31. ledna 2014

Beneš nabídl Československo Stalinovi.

22. října 1938 Edvard Beneš tajně odletěl s 10 000 dolary od sovětské NKVD (předchůdkyně KGB) letadlem Škodových závodů do Londýna.  Došlo tak na několik dní předtím šířený slogan o Benešových plánech: "Mám tajný plán - aeroplán."  Za co ty peníze dostal, se neví.

Po obsazením zbytku Čech a Moravy 15. března 1939 se Beneš dral na nejvyšší místo vedení zahraničního odboje s programem pomsty Mnichova (za odstoupení německých území, za samovolný rozpad republiky a zřízení Protektorátu). V Benešovi především kvasila pomsta za to, že byl přinucen k abdikaci.

Ve Francii, kde se československý zahraniční odboj nejdříve soustředil,  byla vzpomínka na Benešovy  před- a pomnichovské intriky stále živá a spojenectví s ním bylo nemyslitelné. 14. června 1940 Němci dobyli Paříž a těžiště odporu se přesunulo do Británie.

V řadě odbojářů z okupovaných států byl Beneš až na konci. Nedokázal vyhovět britským požadavkům na činnost sudetských Němců a Slováků v exilu a odmítal organizovat zpravodajské sítě a účinný domácí odboj v Protektorátu.

Beneš však měl úplně jinou prioritu. Orientaci na SSSR. Vpád německé armády na sovětské území 22. června 1941 mu poskytl novou příležitost. Stalin si s nějakou Benešovou legitimitou hlavu nelámal, hlavně že mu Beneš nabídl možnost po válce zakotvit ve středu Evropy. Stalin kývl na Benešovy požadavky a 18. července 1941 uzavřel s ním dohodu o uznání exilové Benešovy vlády. Britské vládě nezbývalo, než sovětského spojence následovat.

Benešovou hlavní londýnskou starostí byl poválečný návrat na Hrad. Nevěděl o jiné cestě než o napodobení Hitlerova národního socializmu. Jen Židy a cikány nahradil Němci a Maďary. Přes protesty Britů a dalších spojenců uzavřel Beneš se Stalinem 12. prosince 1943 smlouvu, podle které mu za pomoc při návratu na Hrad slíbil dvacetileté podřízení Československa sovětským potřebám.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.