Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 11. prosince 2013

Švehla, politik džentlmen, zemřel před 80 lety.

Dne 12. prosince 2013 uplyne už 80 let od smrti Antonína Švehly, muže, který je nesmazatelným písmem zapsán ve všech kronikách jako budovatel jednotného českého venkova a jako vzor obratného a čestného politika.

Antonín Švehla byl pro svou tvrdohlavost a pro poctivé jednání uznáván i svými politickými odpůrci,  přičemž k největším jeho oponentům patřil i T. G. Masaryk. Švehlovi byl také přiřčen neoficiální titul "Mistr kompromisu."

Švehla se stal předsedou Agrární strany, která později byla přejmenovaná na republikánskou. Během první světové války byl předsedou "Národního výboru", který usiloval o autonomii českých zemí v rámci nové rakouské federace, nikoli o samostatný stát. Vznik Masarykova Československa však Švehla dokázal využít ve prospěch venkova, pro jehož nemajetné vrstvy zajistil zemědělskou půdu jako zdroj obživy.

Po roce 1918 byl Švehla dvakrát ministrem vnitra a třikrát předsedou vlády. V druhé polovině 20. let ho začala trápit nemoc-cukrovka. K jejímu zhoršování jistě přispělo velké Švehlovo pracovní nasazení. V té době ještě nebyl znám inzulín, a tak kvůli stále častějším zdravotním pauzám se v roce 1929  Švehla vzdal funkce premiéra. Zemřel 12. prosince 1933.  Nad jeho hrobem, při pohřbu 15. prosince 1933, jeho nástupce Jan Malypetr mj. řekl: "Velikost stromu se pozná, až když padne."

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.