Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 14. prosince 2013

Československo bylo ušito horkou jehlou na poslední chvíli.

Když roku 1916 zemřel rakouský císař František Josef I., jeho nástupce, císař Karel I. začal projevovat pochopení pro české zájmy. Zrušil trest smrti vynesený nad českými revolucionáři Kramářem a Rašínem a připravoval zřízení federace autonomních zemí.

Čeští politikové v Praze se účastnili korunovace Karla I. r. 1916 a ještě v lednu 1917 zdůraznila Asociace českých poslanců, že „český národ vidí podmínky svého rozvoje jen pod žezlem Habsburků“. 29. května 1917 oznámil císař Karel, že zamýšlí svolat rakouský parlament, což za mořem Masaryka rozlítilo. Masaryk a Beneš už tehdy se považovali za českou vládu a ze zahraničí se pokoušeli českým poslancům diktovat, aby Vídeň ignorovali a otevření parlamentu bojkotovali. Čeští poslanci nejenže neposlechli, ale dokonce do Vídně přišli s návrhem, aby Rakousko bylo restrukturalizováno v konfederaci, v níž by byly České země spojeny se Slovenskem.

Masarykovi, toužícímu po moci, se zásluhou vlivu amerických židů až v létě 1918 podařilo  západní spojence, jimž české legie sloužily, přivést k souhlasu se vznikem samostatného československého státu. Byla to výměna za to, že západní spojenci mohli použít českých legií v Rusku pro své bezprostřední, krátkodobé vojenské cíle. Tento nekalný obchod, za kterým bylo tříleté umírání a strádání legionářů, Masarykovi vyšel. 

V poslední zoufalé honbě za svým cílem se Masarykovi vyhlášením Československa podařilo zabránit dohodě českých poslanců s císařem Karlem o autonomii českých zemí. V cestě na Hrad Masaryk jednak měl štěstí, ale jako filozof věděl jak na konci války pro sebe využít mentalitu českého národa, hlavně revoluční euforii českých politiků a intelektuálů (Podobně využít revoluční euforie se o 70 let později při privatizaci a rozdělení státu podařilo Klausovi.). Masaryk si hezky za mořem počkal, jak se v Praze situace vyvine a potom jako monarcha vítězně vjel do své země. Pevnou půdu pod nohama, uvítání a teplé místo na Hradě zařídil Beneš. Za tuto službu se mu Masaryk postupně odměnil několika funkcemi, včetně prezidentské, ale hlavně mlčením o Benešových slabostech. Ještě bylo třeba odstranit Štefánka, který leccos věděl o pokynech pro legie a o zacházení s penězi určenými pro legionáře.

Vznik Československa v říjnu 1918 byl pro Masaryka vítězstvím, které nepochopitelně bylo završeno privilegii monarchy. Při vytvoření nového státu Masaryk, ač byl vydáván za morální autoritu nejvyššího stupně, přehlížel v Republice česloslovenské životní zájmy Němců, Maďarů a Poláků a hovořil za Slováky a Rusíny, aniž by k tomu měl od nich mandát. Spojenci brzo litovali, že věčně rozhádanému českému národu umožnili ve střední Evropě vytvořit nestabilní státní útvar. Tento útvar však zásluhou toho, že převzal ekonomiku, která předtím byla oporou celé monarchie, fungoval. Brzdila a oslabovala ho, a nakonec zlikvidovala, národnostní politika. 
Prameny: Heimann

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.