Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pondělí 17. června 2013

Pouze Češi nesměli být přijímáni do jednotek SS.

(Předcházející část) Poprvé jednotky SS zasáhly do boje při přepadení Polska v září 1939. Podle Hitlerova mínění prokázaly vynikající bojové a morální vlastnosti, odvahu a obětavost. Nepříjemné bylo to, že měly dvojnásobné ztráty, co měla armáda. Vojsko SS sice bylo po úspěšném polském tažení vyznamenáno za statečnost, avšak v celkovém hodnocení jeho podíl na úspěchu nebyl brán jako významný. Vavříny se ozdobila armáda.

Polské tažení zklamalo velitele SS hlavně kvůli tomu, že byli ve stínu armády, která řídila i jejich bojové operace. Obejít armádu se podařilo posilováním sboru dozorců koncentračních táborů a policie, který armádě nepodléhal. Tak v roce 1939 vznikly Waffen SS (Zbraně SS). První divize byla sestavena s příslušníků pořádkové policie (generálmajor Karl Pfeffer-Wildenbruch), druhá byla motorizovaná divize (generálporučík Paul Hausser), třetí divizi z dozorců koncentračních táborů (Totenkopf) (SS-gruppenführer Theodor Eicke). Waffen si mohly ve všech německých župách zřídit doplňovací velitelství, kterými mohly přetahovat do svých řad rekruty. To se samozřejmě nelíbilo armádnímu velení, které si u Hitlera vymohlo směrnici, že SS nesmí mít větší stav lidí než 10 % mírového stavu německé armády. To způsobilo, že Waffen SS se nadále potýkaly s nedostatkem lidí.


Přelstít zákon se opět podařilo generálmajorovi Gottlobu Bergerovi (bývalý učitel tělocviku), který objevil bohatý zdroj lidí v okupovaných územích. Na německé menšiny v okupovaných zemích se nevztahovala povinnost sloužit v německé armádě, mohli však sloužit v jiných ozbrojených složkách včetně SS.První nábory branců uskutečňovaly Waffen SS ještě tajně, lidi přesunovali na německé území pod různými záminkami (dělníci). Po krátkém čase náborové komise cestovali po okupovaných zemích naprosto legálně. V roce 1944 menšinoví Němci tvořili jednu čtvrtinu lidí v útvarech SS. Protože se nejednalo o úplně čistokrevné Němce, kritizovali tento stav rasoví experti. Bylo tedy rozhodnuto, že v jednotkách SS mohou sloužit příslušníci rasově příbuzných národů (Holanďané, Dánové, Norové, Belgičané). Z příslušníků těchto národů vznikla divize Wiking. I toto pravidlo se postupně opouštělo a byli přijímáni muži většiny národností, takže v divizi Galicien byli ukrajinští kozáci a muslimové z Bosny. Výjimkou byli pouze Češi. Přijímání Čechů do německých branných složek Hitler výslovně zakázal. Podnět dostal od K. H. Franka, který argumentoval českou „statečností“ v první světové válce.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.