Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 31. května 2013

Zahájí, zajímavá obec.

Obec Zahájí (407 m) se nachází v nepatrně zvlněné krajině 5 km severozápadně od Hluboké nad Vltavou. Ves byla vystavěna u gotického kostela sv. Maří Magdaleny, o kterém jsou zmínky v roce 1352. Název Zahájí zřejmě vznikl od toho, že vesnice se nacházela za lesem zvaném Háj. Do konce 14. století se nazývala Vavřinčice.

Zahájí v současnosti příliš nepřipomíná zemědělskou obec. Malá náves s parčíkem uprostřed působí více jako náměstí. Původní usedlosti postavené okolo velké návsi byly zničeny při rakousko-francouzské bitvě, která se přímo ve vesnici udála 25. května 1742. Francouzské vojsko při ústupu před rakouskou armádou generála Lobkovicze zapálilo všechny budovy včetně kostela a fary.  

Obyvatelstvo, které už od 23. května 1742 vidělo přímo ve vsi první potyčky a přípravy na velký boj, raději včas rychle uteklo i s dobytkem do Staré Obory. Výsledkem bitvy mezi 17. a 22. hodinou bylo několik set mrtvých na obou stranách, na francouzské více. Obyvatelstvo Zahájí se po bitvě dočasně ubytovalo v okolních vesnicích. Potom byla ves Zahájí znovu postavena, kostel a fara dostaly barokní podobu.V roce 1772 bylo Zahájí postiženo nakažlivými nemocemi, během roku zemřelo 105 lidí, hlavně dětí. Na konci 19. století byl 1 km západně od Zahájí otevřen povrchový lignitový důl, takže ves postupně začala dostávat vzhled dělnické osady. Intenzivní těžba lignitu začala po roce 1922, kdy byla poblíž uvedena do provozu elektrárna o výkonu 100 MV. Těžba lignitu byla po 2. světové válce postupně utlumena a v elektrárně se začalo topit dováženým uhlím. Elektrárna ukončila provoz v roce 1998. V letech 1974-1991 v bývalém lignitovém dole Svatopluk bylo odkaliště uranových rud. 1 km jižně od Zahájí také byly v 19. století otevřeny doly na kaolin, zpracovávaný v Šamotce Zliv. Od roku 1885 byl kaolin do Zlivi (6 km) odvážen úzkokolejnou železnicí (700 mm). Železnice byla definitivně zrušena v roce 2005.
JZD zde bylo založeno velice brzy (1950), a přestože bylo malé, mělo malou výměru polí, a dost členů, vedlo si - v poměru k jiným oblastem - poměrně dobře. V roce 1960 bylo připojeno k JZD Olešník, které se stalo jedním z nejúspěšnějších podniků v kraji.  Do Olešníku byla soustředěna i živočišná výroba, takže objekty velkovýroby se v Zahájí nenacházejí. 

Zahájí je samostatnou obcí, v níž žije 440 obyvatel. V létech 1850 až 1920 bylo Zahájí součástí obce Mydlovary. (R. Fischer, 31.5.2013).

1 komentář:

  1. Zoufalství, strach a vyčerpání se v neděli 9. června 2013 navečer zračilo v pohledech obyvatel Zahájí. Odpolední bouřka doprovázená přívalovým lijákem a krupobitím zpustošila během pouhé čtvrthodiny zhruba polovině místních domy a zahrady. Místy se obcí prohnala až metr vysoká masa vody.

    OdpovědětVymazat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.