Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 25. května 2013

Nacistický Generalplan Ost se neuskutečnil.

(předcházející část)
Frank a Heydrich
„…tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá už koneckonců co pohledávat…“ řekl 2. října 1941 v Černínském paláci Reinhard Heydrich, když se ujímal funkce zastupujícího říšského protektora. Vycházel z historického faktu, že na území Čech na počátku letopočtu sídlily germánské kmeny, které byly vytlačeny početnějšími Slovany – pravděpodobně s nimi splynuly.

Heydrichův nástupní projev i jeho skutečné způsoby ovládání Protektorátu Čechy a Morava byly po válce jednou z příčin vyhnání německého obyvatelstva v roce 1945. Dodnes slouží českým nacionalistům k ospravedlňování kolektivní viny a k odmítání dohody. Heydrich hovořil o přesídlení českého obyvatelstva, které nebude schopné asimilace s německým národem, na východ. Byly to věty vytržené ze souvislosti, z celkových plánů SS. Podle těchto plánů by bylo pravděpodobné, že mnohem dříve než obyvatelstvo české by východní Evropu osidlovali Němci, a právě sudetští Němci.

Podle plánů SS (Generalplan Ost) měly na východě nové hranice Německa vést od Petrohradu k Dněpropetrovsku. Rovněž Krym měl být německým územím, neboť na něm až do 16. století žily germánské kmeny Gótů. Z nového německého území mělo na Sibiř být vystěhováno 85 procent Poláků, 65 procent Ukrajinců a 75 procent Bělorusů. Zbývající obyvatelstvo mělo zůstat jako pracovní síla. Na místo vysídlených Poláků, Bělorusů a Ukrajinců mělo přijít německé obyvatelstvo – pravděpodobně i část českého – a Krym měli osídlit lidé z Jižního Tyrolska, které bylo zabráno Itálií.

V první vlně se z Německa mělo na východ přesunout 840.000 Němců, ve druhé 1,100.000 lidí a ve třetí 2,400.000 lidí. Do první vlny už bylo německé obyvatelstvo vybráno, měli to být „osvobození“ Němci z východního Pruska, se kterými bylo možno volně manipulovat. Do dalších vln byli Němci hledáni nejen v Německu, ale také v Africe a v Jižní i Severní Americe. Na kolonizaci se měli podílet rasově vhodní Dánové, Švédové, Holanďané, Norové a snad Angličané (pokud by se vymanili z židovského vlivu).


Nacistických plánů na přesídlování bylo víc, nejméně pět. Podle poslední verze plánu mělo být ve východní Evropě celkem přesídleno 120 až 150 milionů lidí. Plány pohlavárů SS byly neuvěřitelně megalomanské, pro jejich uskutečnění bylo třeba nejdříve vyhrát válku a odstranit Hitlera, který sice s plány vyjádřil souhlas slovem „ja“, ale nejdříve chtěl vyřešit židovskou otázku. Další překážkou v uskutečňování Generalplanu Ost bylo fakt, že na Východě nevycházela blesková válka, a také fakt, že 27. května 1942 byl spáchán atentát na Heydricha, jednoho z autorů přesidlovacích a vyhlazovacích plánů

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.