Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 27. dubna 2013

Šumava: Kamenný pomník Adalberta Stiftera zatím kůrovci odolává.


V letech 1874 se objevily v šumavských spolcích první návrhy na postavení pomníku velkému opěvovateli Šumavy Adalbertu Stifterovi. Jednoznačně bylo vybrané Plešné jezero, místo, které si Stifter obzvlášť oblíbil. Mezi návrhy se objevil návrh použít jako památník skalni stěnu nad jezerem. Zamýšlelo se na skalní stěně vytesat citát ze Štifterových spisů. Písmena měla být 2 m vysoká, aby je bylo možné dalekohledem číst až z Horní Plané. Od tohoto úmyslu bylo upuštěno, protože cena vysokého lešení by převýšila cenu nápisu.

Když se začal stavět Schwarzenberský průplav, pro ubytování dělníků byla v roce 1792 založena lesní osada Hiršperky (dnes Jelení). V tamni hajnici byl prvním hajným "holcmistr" Paleček.

Roku 1876, kdy už bylo rozhodnuto o Stifterově památníku, jako o stavbě obelisku, přijel si místo prohlédnout významný vídeňský pedagog a spisovatel Jordan Kajetan Marcus, šumavský rodák z Frymburku. Marcus byl investory pověřen vybrat lidi schopné v těžko přístupném horském terénu pomník postavit. Využil zkušeností  Josefa Palečka, syna výše jmenovaného hiršperského hajného. Josef Paleček měl zkušenosti ze stavby Schwarzenberského kanálu a ovládal práce kamenické. Paleček si vybral čtyři spolupracovníky (Jana Saumera, Josefa Schrödera, Františka Saumera, Františka Stinyho).

Tito stavaři nejdříve museli na místo dopravit nářadí. Začali v květnu 1876. Jedna cesta z Hiršperků k Plešnému jezeru trval 3 hodiny. Bylo nemyslitelné každý den docházet, proto si poblíž stavby postavili chatu, ve které přes týden bydleli. V chatě topili na ohništi uprostřed místnosti. Zhotovili si i primitivní postele, které vystlali chvojí.

Základní kámen byl na místě, ostatní vhodné kameny museli vyhledat v okolí a opracovat. Velkým problémem byl druhý největší kámen. Pocházel z lesa mezi Hiršperky a Novým Údolím. Trvalo jim 16 dní, než ho za pomoci různých kladek, zvedáků a dřevěných kolejí dopravili na místo. Potom začalo otesávání kamene.

Na postavení pomníku vedoucí skupiny Paleček dostal 1.500 zlatých, takže každému vyplácel 1 zlatý denně. Mzda to nebyla špatná, takže občas večer zašli na pivo do Bavor. Zpáteční cesta bývala obtížná, proto přespávali v lese. V létě 1876 byl 14,5 m vysoký pomník zhruba postaven.

V práci pokračovali až příští rok, kdy vycementovali spáry mezi kameny, vytesali nápisy a postavili vyhlídkový můstek, z něhož byl krásný výhled na údolí Vltavy a Horní Planou. Na základním kameni se každý zedník podepsal, vytesal počáteční písmena svého jména (chybí tam písmena Josefa Palečka, který v roce 1877 při dokončovacích pracích nebyl.)

V srpnu 1877 bylo slavné odhalení pomníku, přičemž slavnostní řečníci přijeli z Vídně. Potom ještě několik dní zůstali stavbaři u pomníku, aby uklidili, co tam návštěvníci oslavy zanechali, a hlavně museli zlikvidovat sud piva, aby se s ním nemuseli táhnout do Hiršperků.

Dnešní Šumava u Stifterova pomníku..
Dnes by básník Šumavy Adalbert Štifter svá oblíbená místa u Plešného jezera nepoznal, bodří šumavští kameníci by nad okolím "svého" Plekensteinu zaplakali. Dříve tolik opěvovaná zelená Šumava zásluhou umělého pěstování a množení kůrovce prořidla, zhnědla a zmizela. Takoví neschopní a úchylní hospodáři jako Bursík mají možnost rozhodovat o českých lesích a celé české přírodě. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.