Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 6. dubna 2013

5. Národní soud jako prostředek politické msty. Hovořit o demokracii v letech 1945-1948 je obtížné.

Předcházející stránka
Nezávislost Národního soudu byla mnohokrát porušena, výše trestů se projednávala ve vládě, sovětské orgány požadovaly na ministru spravedlnosti vynesení třech rozsudků smrti, svědci obhajoby byli napadáni v tisku a podobně. (CS-magazín.)

Národní prokurátor František Tržický nakonec navrhl dva tresty smrti, s tím souhlasila jen polovina soudců z lidu. Jelikož předseda senátu dr. Tomsa odmítl hlasovat, dostal se proces opět na jednání předsednictva vlády 15. a 17. července 1946. Klement Gottwald požadoval realizaci "politické dohody" o výsledku procesu a navrhoval, aby politické strany Národní fronty zavázaly své zástupce v senátu (2 komunisté, 2 lidovci, 1 sociální demokrat, 1 národní socialista) k hlasování ve smyslu této dohody. Ministr Drtina navrhoval kompromis jeden trest smrti, především "z hlediska mravní a politické budoucnosti národa, abychom někdy v budoucnosti neměli desetkrát více quislingů". Senát mezitím rozhodl, neuložil trest smrti ani v jednom případě. Předsednictvo vlády výrok soudu nepřijalo.

Ministr Drtina zařídil, aby se o deset dnů odložilo veřejné vynesení rozsudku. Mezitím se usilovně hledaly další dokumenty, umožňující obnovu procesu a rozšíření žaloby. Politikové zároveň přemlouvali členy senátu. Dne 31. července 1946 vynesl Národní soud, za asistence asi 300 členů SNB, tento rozsudek: bývalí předsedové vlády Jaroslav Krejčí dvacetpět let a Richard Bienert tři roky těžkého žaláře, bývalý ministr zemědělství a lesnictví Adolf Hrubý doživotí, bývalý ministr dopravy a techniky Jindřich Kamenický pět let těžkého žaláře a bývalý ministr financí Josef Kalfus, který za okupace podporoval rodiny vězněných, byl sice uznán vinným, ale nebyl potrestán. Komunisté ve vládě prosazovali možnost revize nebo obnovy soudního řízení s protektorátními ministry. Byla jimi zorganizovaná rozsáhlá kampaň (Gottwald: „Vy věšíte domovníky, my budeme věšet ministry.“) proti rozsudku, jejímž výsledkem bylo 318 protestních resolucí zaslaných Drtinovi a vládě. Ostatní protektorátní ministři byli souzeni v jiných procesech. Protektorátní ministr vnitra generál četnictva Josef Ježek byl uznán vinným, ale od potrestání bylo upuštěno. ( Zdroj: CS-magazín.)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.