Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 4. dubna 2013

3. Národní soud. Hovořit o demokracii v letech 1945-1948 je obtížné.

Předcházející stránka
Zřízení Národního soudu vymyslel Beneš už v únoru 1945, jako speciálního soudu, jenž měl v politickém monstrprocesu soudit pouze prezidenta Emila Háchu. Hácha však byl nemocen a zemřel (byl utýrán) ve věznici na Pankráci, takže došlo ke změně. Národní soud, když už byl zřízen, začal soudit ty politiky, kteří působili v československých či protektorátních vládách.

Národní soud plnil funkci tzv. čestného (politického) soudu. Osoby, na které se působnost soudu vztahovala, byly tímto soudem souzeny a odsouzeny, aniž se dopustili trestného činu. (CS-magazín.)

Přednosta Národního soudu, jeho dva náměstci a předsedové senátů museli být soudci z povolání a jmenoval je president na návrh vlády. Soudci z lidu nemuseli být práva znalí, avšak na rozdíl od svých kolegů u mimořádných lidových soudů museli přihlížet k jistým právním normám. Tito soudci z lidu byli jmenováni vládou na základě seznamů pořízených zemskými národními výbory v Praze a Brně. Proti mimořádným lidovým soudům před Národním soudem platily předpisy obecného soudního řízení a obecná ustanovení trestního řádu.

Sankcí byla ztráta volebního práva, práva svolávat a účastnit se veřejných shromáždění, organizovat se v politických spolcích a vydávat nebo redigovat časopisy či politické publikace či do časopisů či publikaci psát.

Toho bylo plně využito před volbami a při volbách 1946, kdy mimo osob odsouzených Národním soudem bylo vyloučeno z politického klání všechno obyvatelstvo německé a maďarské národnosti, obyvatelstvo české národnosti, které bylo obviněno ze spolupráce s německým národem, a vyloučeny hlavně byly nepohodlné politické strany mající ve volbách 1935 velkou voličskou základnu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.