Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 18. dubna 2013

7. Poválečné období zklamalo venkov. Hovořit o demokracii v letech 1945-1948 je obtížné.


V roce 1946 už byla velká část obyvatelstva omámená propagandou budovatelů, mozky byly masírovány články tohoto typu: "Žijeme v nejlepším období českého národa. Provádíme odsun Němců a jednáme o odsunu Maďarů. Osídlujeme pohraniční území. Lidé se tam stěhují z vesnic, aby zabrali hospodářství a živnosti. Doly , velké průmyslové podniky, banky a pojišťovny jsme znárodnili. Dobrovolné pracovní brigády pomáhají horníkům zvýšit těžbu uhlí. Zásobování obyvatelstva oproti době útisku okupantů se den ze dne lepší. Žijeme sice ještě na lístky, ale jsme nejlépe zásobovaným státem uprostřed Evropy."

Zásobování obyvatelstva  se zlepšilo zásluhou pomoci americké organizace UNRRA. Volně prodejné, v libovolném množství, byly především americké masové a rybí konzervy. Volně prodejné bylo i mléko a drůbež. Ostatní potraviny byly na lístky jako za války, i když příděly na měsíc se u některých druhů zvýšily, například u živočišných tuků. Zvýšil se týdenní příděl cigaret na 140 ks cigaret české výroby a 40 ks amerických (koncem války bylo maximálně 25 ks). Byl dostatek piva.

Důsledky vyhánění německého obyvatelstva se v zemědělství začaly projevovat už při prvních žních. V zemědělství chyběli lidé na práci. To byl problém, který už nastartovala pozemková reforma po roce 1918. Po roce 1945 přišla další mohutná vlna odchodu lidí ze zemědělství. Do vysidlovaného pohraničí odešlo velké množství zemědělských dělníků a chalupníků-námezdních sil. Jen málo z této vlny osídlenců se tam uchytilo, ale pro zemědělství byli ztraceni, protože dostali možnost najít výhodné zaměstnání ve vnitrozemí, ve stavebnictví, hornictví, těžkém průmyslu apod.  Vše naznačovalo, že se blíží diktatura proletariátu.  V roce 1946 zemědělcům zatím nehrozily kontroly zásob a tvrdé represe jako za Protektorátu - ty přišly znovu po roce 1948, ale zásluhou uvolnění regulace obchodu nastal propad cen zemědělské produkce. Zemědělci proto naivně posílali stížnosti vládě, Ústředí družstev a Svazu zemědělců.

 Upozorňovali na neutěšené poměry v zemědělství, na to, že ceny zemědělských produktů jsou nepoměrně nízké v porovnání s výrobky jiných odvětví (na př. za 1 q pšenice se před válkou koupilo 8 kvalitních pánských košil, v roce 1947 jen 2, za 1 q pšenice byly před válkou dva páry kožených bot a ještě ponožky, po válce sotva jeden pár bot). Mléko dodávané do mlékáren bylo špatně propláceno, velké rozdíly byly v měření tučnosti. Při měření u jednotlivých dodavatelů byla tučnost jiná, než po slití do bazénu. Platba byla za tu nižší. Za povinně odevzdávané sádlo z domácích porážek bylo zemědělcům vypláceno 54 korun/kg, ale obchod, aniž by s ním cokoli udělal, ho prodával za 98 korun.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.