Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 7. dubna 2013

6. Rozdupání agrární strany. Hovořit o demokracii v letech 1945-1948 je obtížné.

Předcházející stránka.
Proces s protektorátními ministry Eliášovy vlády Janem Kaprasem, ministrem školství a národní osvěty, a Dominikem Čiperou, ministrem veřejných prací, konaný dubnu 1947 skončil osvobozením obou obviněných (Kapras však deset dnů po svém propuštění zemřel).

Jiří Havelka, ministr dopravy a náměstek předsedy vlády generála Eliáše, byl souzen v procesu s předsedou vlády druhé republiky Rudolfem Beranem a některými členy jeho vlády. Proces byl zahájen koncem ledna 1947 a „byl nejdůležitějším politickým procesem v Československu a přímo kabinetní ukázkou politické pomsty".

Bývalý předseda agrární strany Rudolf Beran byl označen za zrádce národa a škůdce republiky, i když obžaloba důkazy viny neměla. Později před soudem vyšlo najevo, že vyšetřovatelé přinutili svědky ke křivým výpovědím proti Beranovi, naopak svědkové obhajoby byli odmítnuti. Obžaloba využívala proti Beranovi i nacistické materiály z jeho obhajoby před německým soudem (za kontakty s odbojem od nacistického soudu dostal 10 let žaláře).

Rudolf Beran byl uznán vinným z toho, že po okupaci v březnu 1939 dal souhlas k prodeji válečného materiálu Německu (vzalo by si jej stejně). Naprosto neprokazatelné bylo obvinění, že schvaloval okupaci a podporoval nacionální socialismus. Největším Beranovým proviněním zřejmě byl jeho předválečný majetek (lesy, rybníky, pole, dvory a akcie) a jeho velká obliba a podpora na venkově. Výrok soudu zněl na dvacet let těžkého žaláře, stejný trest byl za podobné „přečiny“ vyměřen předsedovi mnichovské a první pomnichovské vlády armádnímu generálovi Janu Syrovému. Další tři obžalovaní byli osvobozeni: již zmíněný ministr Havelka, jehož zásluhou protektorátní vláda odmítla vydat protižidovské zákony, bývalý ministr vnitra Otakar Fischer a ministr vnitra v předmnichovské Hodžově vládě agrárník Josef Černý.

Beran zemřel ve vězení 28. února 1954, generál Syrový byl v roce 1960 amnestován a zemřel v říjnu 1970.( Zdroj: CS-magazín.)
Další stránka

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.