Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 24. března 2013

Zemědělci Beneše jako prezidenta nechtěli / Na cestě k Mnichovu (1)

Duo Edvard Beneš – Jan Masaryk lákalo dvě totality.
Velké rozčarování v roce 1935 na venkově způsobilo doporučení odstupujícího T. G. Masaryka, aby jeho nástupcem se stal dosavadní ministr zahraničí Edvard Beneš. Proto také po jeho zvolení mezi zemědělci radost žádná nebyla. Dlouhodobé Benešovy spory s agrárníky a sympatie k Sovětskému svazu se nedaly zatajit, byl to přesný opak toho, co si venkov přál.
T.G.Masaryk, Osuská-Vachková-, Osuský, Beneš

Po zvolení Edvarda Beneš prezidentem v roce 1935 zesílila cenzura, jak umožňoval Zákon na ochranu republiky. Takže bylo před veřejností tajeno a překrucováno mnoho politických jednání. Všechny kritické články na Benešovu osobu z předcházejících let musely být zničeny. Teprve po Benešově abdikaci se dostaly na světlo některé jeho zákulisní machinace.

10. listopadu 1938 byl ve Večeru necenzurovaný článek o obojetnosti Edvarda Beneše: "...žádal v Londýně a v Paříži, aby mu poslali telegramy nutící ho k odstoupení území obývaného Němci."

 Byl objeven tajný Benešův dopis polské vládě, ve kterém ji žádal, aby obsadila Těšínsko, ač právě kvůli němu dřívější činností coby ministr zahraničí nám Poláky znepřátelil, když znemožnil odtud dopravu zbraní Polsku v době potřeby proti sovětům.“ 

„Pařížský velvyslanec Štefan Osuský uvedl, že Beneš dlouho před Mnichovem zatajoval, a ministra zahraničí Kroftu nutil k zatajování, Osuského důvěrné informace o tom, že Anglie a Francie se pro Československo exponovat nebudou. Přesto byla nadále šířena sebevědomá prohlášení, jak Československo má dobré a silné přátele, (kteří na Benešovo písknutí okamžitě přispěchají a agresora zaženou). Přesto byly za miliardy nadále stavěny nákladné betonové kryty, i když podle domácích i zahraničních vojenských expertů se dávno vědělo, že budou k ničemu, že je to jen bezúčelné mrhání státních peněz.“
Jan Masaryk
  
Nelichotivé byly informace o stejném "vyžírači" státní pokladny, radovi londýnského velvyslanectví Janu Masarykovi (měsíční plat 40.000 Kč a spousta vedlejších příjmů), který z funkce odstoupil ve stejné době jako Beneš.

„V roce 1938 se Beneš soustředil na útoky proti agrární straně, jmenovitě jejímu předsedovi Rudolfu Beranovi. Záminkou byl Beranův projev 1. ledna 1938 v Lucerně. Beran tehdy řekl, že je v zájmu republiky dohodnout se o autonomii se Slováky i se sudetskými Němci, jejichž počet nelze přehlížet. Přestože se všichni Benešovi příznivci a tisk jako vosy na Berana vrhli, Beran prohlásil, že ze svého projevu nesleví ani slovo, ani písmeno.“

„Vyšlo na světlo, že intriky proti generálu Radolu Gajdovi (náčelník generálního štábu) spřádal tehdejší ministr zahraničí Beneš spolu s prezidentem Masarykem. Gajda patrně byl pro Beneše moc nebezpečný konkurent a soupeř, proto musel být hozen přes palubu, popliván, degradován na vojína a odstraněn“.
(Josef K., rolník z okresu Prachatice, prosinec 1938)

Pozn.: JUDr. Osuský nesouhlasil s Benešovým jednáním, v březnu 1939 odmítl vydat pařížský úřad velvyslanectví a začal organizovat československý zahraniční odboj. V říjnu téhož roku podepsal s francouzským premierem Édouardem Daladierem Smlouvu o obnovení československé armády ve Francii a v listopadu se stal členem Československého národního výboru v Londýně.

Další stránka

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.