Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 17. března 2013

Okupace jako samozřejmost - Protektorátní venkov 1943(2)

Předcházející stránka.

Očekávání úrodného roku.

Zima na začátku roku 1943 byla mírná. Zemědělci měli nařízeno do konce ledna vymlátit všechno obilí a nahlásit jej k prodeji, po odečtení osiva a potravinového samozásobení. Začalo teplé jaro, do konce března bylo obilí zaseto. Chovatelům hus a kachen byly zdvojnásobeny kontingenty.

Sběr barevných kovů.
Kvůli nedostatku kovů ve zbrojním průmyslu musely být odevzdány zvony z kostelů a vesnických kapliček a po domech začalo sepisování předmětů z barevných kovů, měděných střech, okapů, hromosvodů a mosazných klik na dveřích a oknech. Rovněž na obecních úřadech musel být soupis všech jízdních kol v obci. Na řadě míst začala výměna měděných drátů elektrického vedení, včetně primárních sítí, dráty byly nahrazovány pozinkovanými železnými dráty. Majitelům domů bylo nařízeno, aby nahlásili k evidenci všechny měděné kotle v prádelnách.

Rádia bez krátkých vln.
V dubnu 1943 začala kontrola rozhlasových přijímačů a odstraňování cívek pro příjem krátkých vln, aby nebylo možné poslouchat zahraniční rozhlas, hlavně Londýn. Na knoflíku, kterým se ladily stanice, musela být zavěšena tabulka s nápisem.
Poslouchání cizího rozhlasu trestá se zastřelením.
  České obyvatelstvo vědělo i bez krátkých vln, co se děje na frontách,  a to podle chování místních Němců, zvláště ve smíšených příhraničních vesnicích.
Zatímco na počátku okupace si kvůli kapitulaci po Mnichovu čeští Němci dělali z českých sousedů blázny při každé příležitosti, v roce 1943 už je humor rychle přecházel. Když Němci sebevědomě vyšlapovali po návsi a každého z dálky zdravili, byl to znak toho, že se německým armádám dařilo. Když místní Němci nezdravili, vědělo se, že německé armády dostaly na "frak."
Přestože byly zatýkány, vězněny a popravovány spousty lidí, což z velké části měl na svědomí velký počet udavačů z řad českého obyvatelstva, a lidé se báli mluvit i před lidmi důvěrně známými, nezmizel smysl pro humor. Lidé vymýšleli dvojsmyslné vtipy. 
Například poté, co německé armády ustupovaly  od Stalingradu, na reklamních plakátech, kde byla nějaká žena, byl nápis: "Česká žena je ráda, že je ženou." Tu a tam se v parku nebo na návsi objevila mrtvá slepice s tabulkou: "Raděj jsem si život vzala, než bych Němcům vejce dala."
 Bylo nařízeno zesílení protipožárních hlídek, hlídalo se i ve dne, kdy tuto službu vykonávali penzisté a ženy z domácnosti.
Ministr školství a národní osvěty Emanuel Moravec.

Neposlušná inteligence.
 Na trhu byl nedostatek soli, octa a kvasnic. Pekaři, řezníci a cukráři měli omezený příděl. 12. dubna byl snížen příděl cigaret na 35 ks cigaret týdně na osobu, příděl brambor, které se prodávaly za 2,70 K/kg, byl na osobu snížen na 1,5 kg týdně. Byla snaha přinutit k poslušnosti i českou inteligenci, která nevytvářela žádné materiální hodnoty a byla podezírána z vyvolávání protiněmeckých nálad a z podpory odboje. „Nedáme zahubiti národ vrstvou školometů. Jeden český dělník, jeden český sedlák se zdravou pracovitou rodinou má pro budoucnost národa větší cenu než pět pánů radů, vašnostů, inženýrů, doktorů a bezdětných doktorek. Nezbude-li nic jiného, pak bude nutné, přítelíčkové, vypořádat se v Čechách a na Moravě s nenapravitelnými inteligenty.“ (Emanuel Moravec, únor 1943)
Další stránka

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.