Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 10. března 2013

Vznik Protektorátu Čechy a Morava - Protektorátní venkov 1939 (2).

Zpět na předcházející stránku.

Prezident Hácha v Berlíně.

14. března 1939 odpoledne byl prezident Hácha pozván do Berlína, kde pod Hitlerovou pohrůžkou leteckého útoku na Prahu byl donucen podepsat prohlášení, že "předává osud národa do rukou vůdce německé říše".
Prezident Hácha v Berlíně.

Vznik Protektorátu Čechy a Morava.
Na českém území byl vytvořen Protektorát Čechy a Morava, nad nímž měl německý civilní dohled nacista von Neurath, okupační armádu vedl generál Brauschitsch. V čele české správy protektorátu byl státní prezident JUDr. Emil Hácha. Protektorátní vládu, bez ministerstev zahraničí a obrany, vedl krátce Rudolf Beran, od 27. dubna bývalý generál Ing. Alois Eliáš. 1. dubna 1939 byla rozpuštěna česko-slovenská armáda (výnos MNO čj.437/Hl. št.1 odd.1939). Důstojníci a délesloužící vojíni dostali do svého vlastnictví výstroj: 1 soukenný plášť, 1 soukennou blůzu, 1 soukenné kalhoty, 1 pár ovinovaček, 1 pár šněrovacích bot, 1 řemen ke kalhotám, 1 nákrčník, 1 pár letního prádla a 100,- Kč v penězích. Výložky, knoflíky a vojenské odznaky musely být zlikvidovány. Z části bývalé česko-slovenské armády bylo vytvořeno malé protektorátní české vojsko (7.000 mužů). Na silnicích se po německém vzoru muselo jezdit vpravo.

Národní souručenství.
Rovněž ze všech veřejných i soukromých objektů muselo být odstraněno všechno, co by připomínalo Československo. Byly rozpuštěny obě druhorepublikové politické strany (Strana národní jednoty a Strana práce) a vytvořen jediný politický útvar „Národní souručenství“, do jehož čela byl prezidentem Háchou jmenován Adolf Hrubý, předseda Zemědělské rady.

Začal život ve tmě.
Hned po vstupu německých vojsk začala nákupní horečka, lidé se zásobovali potravinami. Velké nákupy dělali především Židé. Od 1. září bylo nařízeno zatemňování oken a jakékoli noční venkovní svícení, nesměly se zapalovat ani svíčky na hřbitovech. Zatemňování bylo obzvlášť přísně kontrolováno. Za svítící jedno okno byla pokuta od RM 2,50 (25,- K) výše. Bylo nařízeno odevzdání všech zbraní, včetně vzduchovek. Za držení zbraně byl trest smrti.
Pokračování na další straně. 


 1. Začátek roku 1939 
 2. Německá okupace a její právní norma
 3. Vznik Protektorátu Čechy a Morava
 4. Válečné zemědělství
 5. 1940 - Germanizace
 6. 1941 - Válečná bída
 7. 1942 - Statková evidence
 8. 1942 - Heydrichiáda
 9. 1943 - Sedlákovy vzpomínky
 10. 1943 - Okupace jako samozřejmost
 11. 1943 - Setrvačnost
 12. 1944 - Kontroly zásob.
 13. 1944 - Černý obchod.
 14. 1945 - Poslední zoufalá válečná opatření.
 15. 1945 - Nová diskriminace selského stavu
 16. 1945 - Hurá všichni do pohraničí

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.