Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 27. března 2013

Ministerstvo zahraničí jako předchůdce Národní fronty. / Na cestě k Mnichovu (4).


Dr. Karel Pergler, národovec, jenž připravil Masarykovi cestu k přijetí prezidentem Wilsonem, byl po vzniku ČSR jmenován velvyslancem v Japonsku. Celý komplot proti němu připravil Beneš. (CSmagazín)
 Jeho nejbližší spolupracovníci na vyslanectví v Tokiu, Novák a Reichmann, oba (židé) ve službách ministra zahraničí Beneše, s pomocí slečny Eliášové, úřednice na čsl. velvyslanectví, která psala a posílala Haně Benešové na dr. Perglera hanopisy, rozšiřovali pomluvy, jaký zde vládne nepořádek na vyslanectví, že Pergler kšeftuje s piany a nevěnuje se práci. Tak byl Pergler z diplomatických služeb odvolán.
 
Jiří Stříbrný
 Reichmann podněcoval další spolupracovníky k nekalostem vůči Perglerovi.
Když Stříbrný s Gajdou vytvořili „Ligu proti vázaným kandidátním listinám“ (strany mohly tehdy kdykoliv odvolat a zbavit poslaneckého mandátu politika), dostali jen 3 mandáty (Stříbrný, Gajda, Pergler), po volbách konaných v říjnu 1929. Ale už v r. 1931 poslanecký mandát Perglerovi nebyl uznán, že prý jde o cizího státního příslušníka. Pergler podal odvolání v žalobě k Národnímu shromáždění. A tato žaloba se „ztratila“ na poště a Pergler byl rozhodnutím volebního soudu, složeného ze zástupců parlamentních stran, zbaven poslaneckého mandátu, protože ho neverifikovali.

Už tehdy politické strany byly ve službách ministra Beneše a byly prohnilé jako dnes! Reichmann pak zveřejňoval v Klofáčově Českém slovu chvalozpěvy na Beneše, aby ukázal mravní propad Perglera. Pergler pak odešel nazpět do USA, kde vydal knižně své zážitky z ČSR „Za nového režimu“ a kde popisuje též zdiskreditování velvyslance v USA dr. Štěpánka, o které se zasadil též ministr Beneš. O něm vydal na veřejné schůzi Čechoslováků v Chicagu 18.9.1932 svědectví. Pravda tak vyšla na Boží světlo a Beneš se stal intrikánem světového formátu.
Na paměť tohoto defraudanta, hazardního hráče rulety v pařížském kasinu za 1. sv.války, jenž národ přivedl ke dvěma Mnichovům – 1938 a k rudému 1948 – zavedl prezident Havel dekorování medailí Eduarda Beneše za zásluhy k vlasti. Jejím prvním nositelem se stal bývalý ministr kultury Pavel Tigrid-Schönfeld.
Musíme si zvykat přijímat PRAVDU!
(25.3.2013 MUDr. Jaroslav Lhotka)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.