Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 28. března 2013

Český fašizmus byl boj proti liberalizmu i socializmu. / Na cestě k Mnichovu (5).

 Předcházející stránka
Dnešní pojem fašismu je zglajchšaltován. Český prvorepublikový fašismus, to nebylo neonacistické hnutí, ale především nový hospodářský řád, jenž na základě sociální rovnováhy usiloval o uskutečnění sociální spravedlnosti všem složkám národní společnosti. Proto odmítal a potíral jak liberalismus, tak socialismus, jako zastaralé řády neschopné vyvést lidstvo z hospodářské anarchie a bídy, aby zajistil národu jeho svrchovanost.

Radola Gajda
Národní obec fašistická byla založena na úctě k národním a duchovním tradicím na základě stavovského uspořádání moci, podporující blahobyt státu, zatímco blahobyt politických stran jde na úkor samého státu a tím i všeho obyvatelstva, ať jde o liberalismus či socialismus.

Fašisticky smýšlející mládež v první republice byla organizována od r. 1928 v Junáku. Organizace mládeže byly  přejmenovány z „Omladiny“ na „Sdružení Československých Junáků“. Do čela Čs. Junáků byl jmenován generál Hynek Gibiš.
Gibiš mj. věděl o pozadí sestřelení letadla s gen. M.R. Štefánikem. Proto po válce musel být odstraněn z čs. armády, když odmítl vstoupit do zednářské lóže.

Tak jako každá strana, zajímavá pro velkou skupinu voličů, i Národní obec fašistická přilákala prospěcháře, kteří jí více poškodili, než pomohli. Přesto v roce 1935 Národní obec fašistická získala v poslanecké sněmovně 6 mandátů. Volební program Národní obce fašistické dodnes stojí za zmínku:
1) Státní zřízení musí sloužit pouze celku, tj. národu a nikoli mocenským a třídním zájmům politických a hospodářských skupin a jejich exponentů.
2) Snížení počtu poslanců a senátorů na polovinu.
3) Zodbornění vlády, ministerstev a osobní odpovědnost ministrů.
4) Účelné hospodaření s penězi poplatníků daní. Zkrachovalé banky, konsumy a družstva nesmějí být sanovány milionovými obnosy.
5) Cílevědomě podporovat domácí výrobu ať průmyslovou nebo zemědělskou.
6) Hlava státu musí stát nad zápasy a třenicemi stran a zájmových skupin.
7) Snížení počtu ministerstev.
8) Nadvláda mezinárodního velkokapitálu, zhoubná politika bank a monopolů musí být zlomeny, aby nedocházelo k vykořisťování pracujících stavů v národě.
(25.3.2013 MUDr. Jaroslav Lhotka,CSmagazin)

1 komentář:

  1. 8. února 1931 se ve Volenicích na Strakonicku konal Fašistický bál, který měl největší návštěvu ze všech akcí v obci. Zasloužila se o to přítomnost bývalého generála Radoly Gajdy, proslaveného velitele česko-slovenských legiií na Sibiři. Gajda se objevil v uniformě carského generála.

    OdpovědětVymazat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.