Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 1. února 2013

Vyhnanci se vracejí na Vitorazsko, národní správci prchají.

Zpět na předcházející článek.
V Rapšachu koncem května 1945 vládl uměle vytvořený místní národní výbor, sestavený Václavem Maxou také z lidí, kteří předtím v Rapšachu nežili, a po skončení války přišli řídit obec. S cizími funkcionáři byli nespokojeni  lidé, kteří nebyli vyhnáni.

Zprávy o vyhnání obyvatel Vitorazska se rozšířili po Čechách a tak rodáci, kteří zde měli příbuzné, se pokusili v Rapšachu napomoci právu. Z jejich popudu byla schůze MNV, na které se s dotazem obrátili na předsedu MNV Karla Červika, na základě čeho byli zdejší lidé vyhnáni a byl rozkraden jejich majetek. Předseda nedokázal odpovědět. Opět vystoupil kapitán Bártl, který upozornil na to, že Václav Maxa při sestavování MNV porušil zásady Košického vládního programu, podle něhož musejí v národních výborech být rovnoměrně zastoupeny všechny čtyři povolené politické strany. Maxův národní výbor v Rapšachu byl veřejností přinucen odstoupit. Byl zvolen nový.

Na schůzi MNV v Rapšach 3.června 1945 došlo k řešení připomínek občanů k rozkradenému majetku.  Kapitán Bártl, který před několika dny (26.května) zachránil životy 26 lidí, navrhl, aby byl povolen návrat všem, kteří byli vyhnáni, aby podle jejich svědectví bylo zjištěno, co bylo ukradeno. Přítomných více než 50 lidí nadšeně souhlasilo. Komunisté (hlavně Václav Maxa), národní socialisté a národní správci návrat nedovolili, naopak rozeslali několik stížností na kapitána Bártla.  
TV seriál 30. příběhů majora Zemana 

Po komunistickém puči v roce 1948 byl kpt. Josef Bártl postaven před soud a za „protistátní činnost a podporu sociální demokracie“ odsouzen na 25 let vězení, jeho otec byl násilně vystěhován z Rapšachu do okresu Žatec. Tak se samozvaný soudce z lidu Václav Maxa a kat František Říha pomstili za to, že Bártl zabránil popravě 26 lidí. V době soudu už oba byli ve službách StB.

Návrat vyhnanců pokračoval. Do konce roku 1945 se z Rakouska do Rapšachu a okolí vrátilo asi 1.200 lidí. Z Nové Vsi u Klikova (Najdorfu) bylo „táborskými husity“  v květnu 1945 vystěhováno 6 rodin, vrátily se všechny. Z Kunšachu bylo vystěhováno 32 rodin, vrátilo se 25 rodin (7 rodin návrat odmítlo, i když k návratu měly povolení čs. úřadů). Na jaře 1946 se vrátily i vdovy a děti zavražděných 14 tušťských občanů.

Postupem času si Vitorazané včetně některých, co podlehli revolučnímu nadšení, uvědomili, co se vlastně stalo. Vždyť zavraždění a vyhnaní měli všude v okolí příbuzné, obyvatelstvo zde bylo po staletí provázáno příbuzenskými vztahy. Jakou kdo měl národnost nebo občanství nebylo podstatné, málokoho to zajímalo a málokomu vadilo.

Zloba za vraždění a vyhnání spoluobčanů se obrátila proti státu a jeho novým vládcům. Naopak komunisté a šéfové StB si stěžovali, že v důsledku návratu vyhnanců opouštějí Vitorazsko národní správcové. Redukci národních správců na minimum naopak prosazovali národní výbory ve vitorazských obcích, které dospěly k názoru, obce můžou vrátit do života původní obyvatelé, nikoli národní správci, kteří hledí jen na osobní prospěch. (Pokračování)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.