Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 27. února 2013

Vrabec před soudem.


V roce 1889 americké ministerstvo zemědělství vyhovělo požadavkům farmářů a podalo u soudu žalobu na vrabce obecného (Passer domesticus). Obžalovací spis měl více než čtyři sta stran a obsahoval výpovědi okolo tří tisíc svědků, ochotných přísahat před soudem.

Vrabčí plemeno bylo označeno jako zločinné, přičemž jeho zločiny spočívaly:
·        v krádeži obilních zrn,
·        v poškozování polních rostlin, zeleniny, vinné révy, stromů, keřů a většiny zahradních rostlin,
·        v trýznění užitečného a zpěvného ptactva,
·        v obtěžujícím křiku
·        v roznášení nečistot.
·        vrabec byl dále nařčen z toho, že přispívá k množení škodlivého hmyzu, neboť odhání, a tím likviduje, užitečné ptactvo, které se jím živí.
Na vrabce byla navržena klatba s tím, aby byl systematicky pronásledován a huben. Jak soud v USA rozhodl, zda vůbec se žalobou zabýval, se do tehdejších evropských medií nedostalo.

V současnosti je vrabec obecný rozšířen po celém světě. Do poloviny 19. století se údajně na americkém kontinentě nevyskytoval, byl prý tam v roce 1858 dovezen z Evropy. Pravdou spíše bude, že vrabec se tam rozmnožil zásluhou ideálních podmínek pro život, které mu tam vytvořili přistěhovalci, když se na zúrodněných prériích začali ve velkém zabývat pěstováním obilí. Proto jeho největší výskyt byl v úrodných obilnářských oblastech okolo řeky Mississippi.

O vrabci obecném v 19. století jednaly i parlamenty evropských zemí. V Rakousko-Uhersku, tedy i v českých zemích, byl vrabec chráněn zákonem. Nebylo to ani tak kvůli tomu, že by v monarchii byl ve zvláštní oblibě, ale prostě kvůli tomu, že jeho vyhubení bylo vzhledem k jeho opatrnosti a vychytralosti nemožné. Tak alespoň na požadavky rakouské zemědělské rady, aby vrabec byl z listiny chráněných zvířat vymazán a prohlášen za psance, odpověděla vláda. V Anglii a ve Francii byla na konci 19. století ochrana vrabců zrušena. (R. Fischer)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.