Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 22. února 2013

Byl císař František Josef I. vnukem Napoleona I.?


Z historie panovnických a šlechtických rodů je známo, že v monarchiích byly manželky a dcery panovníků nejpřísněji střeženými tvory, přesto se o otcích některých panovníků objevovaly pochybnosti. O původu císaře Františka Josefa I.,  jenž se stal nesmrtelným symbolem Rakousko-Uherska, se zřejmě objevily spekulace už po jeho narození, ale na veřejnost se dostaly až po pádu monarchie.

František Josef Karel (Franz Joseph Karl von Habsburg) se narodil 18. srpna 1830 v 9:45 ve Vídni jako syn arcivévody Františka Karla (mladšího syna císaře Františka I.) a jeho ženy Žofie, bavorské princezny. Měl 4 sourozence. Bylo mu přezdíváno Salzprinz, protože jeho matka před početím podstoupila léčbu v Bad Ischlu.

Přestože od narození císaře Františka Josefa I. uplynulo už sto osmdesát tři let, jsou pochybnosti, kdo byl jeho otcem. Spousta badatelů se přiklání k názoru, že císař byl nemanželským synem vévody Zákupského, nazývaného „Orlík.“

Vévoda Zákupský - Orlík,  Napoleon František Josef Karel Bonaparte (fr. Napoléon-François-Joseph-Charles Bonaparte) (*20. březen 1811 Paříž , +22. červenec 1832 Vídeň) byl jediným legitimním synem francouzského císaře Napoleona I.  Měl se jako Napoleon II. stát jeho nástupcem.

V letech 1814 až 1815 se konal Vídeňský kongres, v jehož duchu se Orlíkovi dostává titulu vévoda Zákupský. Zákupské vévodství bylo pro něj vytvořeno z panství Zákupy a zaniklo jeho smrtí roku 1832. Orlík Zákupy nikdy nenavštívil.

Orlík byl kvůli svému původu vězněn na vídeňském dvoře. Evropa měla strach z Francie, majíc v čerstvé paměti válečná tažení Napoleona I. Bonaparte a desetitisíce mrtvol na bojištích. Byly obavy z toho, že Napoleon II. by se v Paříži mohl posadit na trůn a pak v čele armády pokračovat v otcově imperialistické politice. Za to, aby se Orlík nedostal do kontaktu s francouzskými agenty, kteří ho chtěli osvobodit, se staral kníže Metternich, který za pomoci hraběte Kolowrata vládl místo císaře Františka I.  

Orlík o politice zřejmě příliš nepřemýšlel, spíše využíval volnosti, kterou mu Metternich poskytoval pro galantní dobrodružství s dvorními dámami. Jednou z dam, které se v Orlíkově blízkosti pohybovaly, byla půvabná třicetiletá arcivévodkyně Žofie, matka císaře Františka Josefa I.  Podobně se ovšem spekulovalo i o jejím vztahu - a otcovství jejích dětí - se synem sesazeného švédského krále Gustava IV. Adolfa Gustavem Vasou, který přišel do Vídně roku 1826. Celkem měla šest donošených dětí: František Josef, Ferdinand Maxmilián, Karel Ludvík, Markéta (Saská), Marie (Neapolsko-Sicilská), Marie Terezie (Portugalská).


1.       Osmnáctiletý císař

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.