Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 20. prosince 2012

Třeboň, listopad 1952 - odsouzení rolníka Sirotka.


Lidový soud v Třeboni uznal po hlavním líčení konaném v listopadu 1952 právem:
obviněný
A l o i s  S i r o t e k, rolník v Domaníně č. 27
je vinen,
že nesplnil a porušil povinnosti svého povolání zejména tím, že nesplnil výrobní a dodávkové povinnosti a přestal pečovati o řádný chod a výnos hospodářství, přičemž se dopustil tohoto jednání v úmyslu mařiti nebo ztěžovati provádění a plnění jednotného hospodářského plánu v úseku zemědělské výroby rostlinné a živočišné.
Tím spáchal trestný čin sabotáže podle §85 a odsuzuje se podle §85 odst. 1 zákona k trestu:
o d n ě t í  s v o b o d y  n a  d o b u  5 l e t
Podle §47 tr. zákona:
p r o p a d á  j m ě n í  o b v i n ě n é h o
ve prospěch státu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.