Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 19. prosince 2012

Od kolektivizace ke kolektivizaci.


Český venkov po roce 1949 postihla kolektivizace, zakládání JZD. Dokud byla družstva záležitostí jedné obce, měli lidé v nich pracující ještě k práci nějaký vztah, pracovali na pozemcích, ke kterým měli přímý poměr. Když v sedmdesátých letech se začala družstva sdružovat ve velké několikatisícové hektarové celky, pojem hospodáře se zcela vytratil. Zůstali technologové, technologie a nádeníci. Tento akt „zcelování“ uzavíral etapu destrukce venkova a pojmu „hospodaření“ na půdě. 

V sedmdesátých letech se předsedové družstev stali členy okresních politbyr. Kdo z komunistů si chtěl zvýšit životní úroveň, aktivně chodil na schůze a souhlasil s normalizací. Potom se bez problémů mohl stát funkcionářem družstva nebo statku.

 Předseda JZD Slušovice František Čuba využil normalizačních čistek, a své družstevní panství nabídl postproletářským odborníkům. Vybraní komunističtí podnikatelé na valašských kopcích zaváděli okopírované světové technologie. Slušovické „podnikatelství“ vyrůstalo z podvodů. Kopaničářský kolchoz například dostával státní odměny za to, že jako prvý splnil státní dodávky obilí, které ve skutečnosti nesklidil, ale dovezl ze Žitného ostrova. Vyvážel zbraně italským mafiánům a Rudým brigádám a dovážel, přes Vietnam, z Tchajwanu a Hongkongu komponenty počítačových technologií. Nejen pro montování počítačů, ale také pro Sovětské rakety. 

Na konci osmdesátých let „zemědělskou prvovýrobu“,výkupy, jatka, zpracovatelské podniky a továrny byly spravovány kastami předsedů, ředitelů a jejich blízkých spolupracovníků. Prakticky všichni byli nějakými kanály napojeni na kastu ideologů, technokratů, prognostiků a správců národního majetku, živenou ÚV KSČ.

 Plány a záměry polistopadových „reformátorů“ a aktérů postkomunistické zemědělské „reformy“ v plné kráse vypluly na povrch po nástupu socialistických vlád. Proklamovaná podpora obnovy soukromého vlastnictví, restituce a odpovědné hospodaření na půdě byly jenom proklamace. Skutečné úmysly poslanců, ministrů a státních úředníků byly jiné než reformátoři vyhlašovali. ČSSD je  zastáncem průmyslového zemědělství stejně jako KSČM.(Jiří Krž,1.2.2009) 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.