Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 7. září 2012

Želeč, zajímavá obec.

Obec Želeč ( 471 m) se nachází 10 km severozápadně od města Soběslav, jihozápadně od Tábora.  Nazývala se Želek a první písemné zmínky o ní jsou z roku 1370, kdy byla v majetku pánů Vítků, sídlících na hradě Landštejn. 
Lze se  domnívat, že vesnice, podle polohy na vyvýšenině, je mnohem starší. Vítkovci totiž zakládali vesnice v údolích, u potoků, skryté před rabujícími vojsky a tuláky. I název Želek napovídá, že by se mohlo jednat o slovanské hradiště, možná už keltské.
Zámek.
 Počátkem 15. století v Želči zřejmě byla nějaká tvrz, neboť v roce 1406 je uváděn Vilém z Želče. Poté, co panství všech Vítkovců postupně skoupili Rožmberkové, stala se i Želeč součástí velkého rožmberského dominia. Za Rožmberků byl zveleben zdejší dvůr a postaven pivovar. Zadluženost rožmberského panství řešil Petr Vok z Rožmberka prodejem jednotlivých panství a vesnic. Tak se v roce 1596 Želeč dostala k hraběti Šternberkovi. V roce 1669 jsou jako majitelé želečských pozemků uváděni Lobkovicové. Od nich se zásluhou sňatku Želeč dostala k Harrachům, kteří v 19. století obci a velkostatku, včetně budovy zámku, dali velký lesk. V roce 1804 zde byl pro kontribuční fond (povinné uskladnění obilí pro případ nouze) postaven velký špýchar. 

V roce 1908 koupil želečský statek a zámek František Mašek (1862 - 1950), který se na dlouhou dobu stal výrazným představitelem Želče. Podporoval rozvoj obce a veškeré dění, hlavně kulturu. V letech 1920 až 1925 byl poslancem, přičemž hlavně hájil zájmy jihočeského venkova.
Žádost obce na oficiální přejmenování na Zelč, jak se v kraji odedávna říkalo, v roce 1923 u ministerstva vnitra neuspěla. Takže zůstalo jméno Želeč.
V roce 1927 zámek vyhořel. Byl sice znovu postaven, ale ve slohu 30. let. Při znárodňování a kolektivizaci byl Maškovi statek zabaven. V zámku byla zřízena učňovská škola, přičemž byl objekt primitivně rozšiřován a upravován. V současnosti je zámek prázdný, objekty statku jsou v žalostném stavu.
Špýchar
 Želečský špýchar, stojící v sevevýchodní straně obce, koupil v roce 2002 statkář Martin Novák, který z něj vlastním nákladem (bez dotací) zřídil venkovské muzeum a obrazovou galerii. V muzeu jsou umístěny zemědělské stroje a nářadí používané v 19. a v první polovině 20. století, v galerii jsou obrazy různých malířů, na nichž jsou zachyceny zemědělské práce a venkovský život v první polovině 20. století.
Škola
Želeč je upravená obec s nepravidelnou návsí, v jejímž středu je park s kaplí a pomníkem padlých. Na západní straně návsi je jednopatrová budova školy. Obec se skládá ze dvou částí a má 780 obyvatel. (R. Fischer)
Předcházející článek o zajímavých vesnicích: Stádlec

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.