Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 16. září 2012

V Nebřehovicích byl připomenut agrární politik František Machník.


Včera byla v Nebřehovicích u Strakonic, na domě, kde se narodil významný prvorepublikový agrární politik František Machník,  odhalena pamětní deska. 

František Machník se narodil 30. dubna 1886 v Nebřehovicích na Strakonicku. Po absolvování českobudějovického státního gymnázia studoval na filozofické fakultě české univerzity v Praze češtinu a němčinu. V létě 1910 studium úspěšně dokončil a po složení příslušných zkoušek získal oprávnění k výuce češtiny a němčiny na středních školách. Začal učit na gymnáziu v Chrudimi.

Školní rok 1918/1919 přinesl Františku Machníkovi jmenování zatímním profesorem. V roce 1919, v době bojů o Slovensko mezi Československem a Maďarskem, se společně s dalšími chrudimskými sokoly hlásil dobrovolně do armády.

František Machník Chrudim opustil. Zasáhl osud. Starší sestra Rozálie bydlící v Kolinci u Klatov, k níž měl velmi blízký vztah a která mu během války posílala potraviny, náhle ovdověla a zůstala sama na děti a hospodářství. Aby jí mohl pomáhat a dohlédnout na děti, jímž byl ustaven poručníkem, přestěhoval se s rodinou do Klatov, kde v létě 1919 nastoupil na tamní hospodářskou školu.


Klatovy pak byly svědkem jeho další politické a pedagogické kariéry (a také narození dcery Mileny v roce 1920). Stal se například náčelníkem jízdního odboru Sokola v Klatovech a starostou Selské jízdy v Klatovech, v roce 1925 se stal ředitelem hospodářské školy v Klatovech a téhož roku byl zvolen poslancem Národního shromáždění za agrární stranu. Poslanecký mandát obhájil i ve volbách v roce 1929 a 1935.

V červnu 1935 byl František Machník jmenován ministrem národní obrany. Funkce se ujímal v době, kdy československá armáda procházela zásadní reorganizací a modernizací a připravovala se na možný vojenský konflikt s Německem, přičemž úkolem nového ministra bylo pokračovat v těchto změnách a podpořit je v oblasti politické.

František Machník - hlavní data životopisu

 • Narozen 30.4.1886 Nebřehovice u Strakonic 
 • 1925-1935 ředitel Švehlovy vyšší hospodářské školy v Klatovech 
 • 1925-39 poslanec Národního shromáždění 
 • 1932 starosta Československého národního svazu střeleckého 
 • 1933 předseda organizační komise Vojenského ústavu vědeckého 
 • Červen 1935-22.9.1938 ministr národní obrany 
 • 1938-1943 ředitel Vyšší hospodářské školy v Klatovech 
 • V roce 1939 se aktivně zapojil do protiněmeckého odboje 
 • 1943 zatčen a odsouzen k trestu smrti 
 • Roku 1945 se ve vězení dočkal osvobození 
 • 1952-1953 vyslýchán a 5 let vězněn 
 • Zemřel 21.11.1967 Ždánice u Hodonína 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.