Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 15. září 2012

Roseč, zajímavá obec.


Obec Roseč (523 m) se nachází západně od Jindřichova Hradce, na hranici CHKO Třeboňsko. Obcí prochází silnice 3. třídy, která ve středověku byla jednou z nejdůležitějších dopravních cest v jižních Čechách. V současnosti  se intenzivní nákladní doprava obci vyhýbá, takže Roseč je poměrně klidná vesnice.
Zemská stezka, která Rosečí procházela, spojovala Dolní Rakousy s Prahou a středními Čechami. Začínala u brodu přes Nežárku ve Stráži, kde se zbíhalo několik stezek včetně stezek od hradů Raab a Landštejn (Jantarová), od hradu Weitra (Vitorazská) a od hradiště Doudleby (Cikánka), a vedla přes Roseč k hradu Chostník, kde se rozdělovala. Jedna část vedla na Chýnov, Miličín a Prahu, druhá na Kouřim a Libice. 
Vzhledem k zmíněné stezce Roseč jistě patří k nejstarším vesnicím v oblasti mezi Veselím nad Lužnicí, Jindřichovým Hradcem a Třeboní. I když první písemná zmínka o Roseči pochází z roku 1367, jsou domněnky, že je starší než hrad Neuhaus (Jindřichův Hradec), který založil Jindřich Vítek v roce 1220.  Jméno Rozseč pravděpodobně pochází od slova roz-sekat.  V roce 1938 se Roseč stala příhraniční obcí, protože katastry sousedních obcí, východně od Roseče (Políkno, Buk, Děbolín), se staly součástí Německé říše.
Kostel  v Roseči stával už ve 14. století. Za husitských válek byl vypálen. Znovu postavený kostel Šimona a Judy a sv. Anny, filiálka strážské farnosti, vyhořel v roce 1743. V roce 1785 se Roseč stala samostnou farností. V letech 1791 až 1794 byl kostel upraven do současné podoby a postavena farní budova. V současnosti je kostel spravován - jsou v něm pravidelné nedělní bohoslužby - farou jindřichohradeckou. Pouť se zde koná na svatou Annu. Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi je z roku 1722
První škola je v Roseči uváděna v roce 1650, ale zřejmě brzy zanikla. Dokonalejší škola byla zřízena až na základě zákona z roku 1805 o povinném zřizování škol při při farách. Vyučovalo se nadále nepravidelně  po staveních a obecních pastouškách. Samostatná školní budova byla postavena až v roce 1860. V roce 2003 byla v Roseči škola uzavřena.
V roce 1945 se Roseč opět stala vnitrozemskou obcí, ale přišlo mnoho změn. Po odsunu německého obyvatelstva z oblasti byly zpřetrhány staleté obchodní a společenské vazby, objevily se nové názory na způsob života. Následovala kolektivizace zemědělství a ztráta obecní samostatnosti - střediskovou obcí i centrem zemědělství byl Hatín. Od roku 1990 je Roseč opět samostatnou obcí, ve které žije 220 obyvatel, JZD se rozpadlo na menší družstva a soukromé statky. (R. Fischer)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.