Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 19. září 2012

Plavsko, zajímavá obec.

Obec Plavsko (464 m) leží v jindřichohradeckém okrese, přibližně na hranici mezi Třeboňskou pánví a Českomoravskou vysočinou. Katastr obce je na jihu ohraničen řekou Nežárkou, na západě rozlehlým komplexem lesů, dosahujících k zámku Jemčina.
 
  Vesnice Plavsko, stejně jako další obce na hranici Třeboňské pánve (Polště, Stajka, Roseč, Ratiboř), vzniklo na středověké stezce vedoucí od Stráže nad Nežárkou na sever k Chýnovu a Praze. Nejstarší zmínky o obci jsou z roku 1379. Lidé v oblasti jistě žili už mnohem dříve. Prvními vlastníky plaveckých poddaných zřejmě byly Vítkové ze Stráže, kteří při strážském hradu založili panství. Brzy se však celé oblasti zmocnili páni z Landštejna a po nich Rožmberkové. Po vymření Rožmberků, až do zrušení roboty v roce 1848, vystřídalo se na Stráži  několik šlechtických rodů.

 Základ Plavska vytvořily dvě řady statků postavených podél rozlehlé návsi s třemi rybníky.  To je dokladem o tom, že vesnice nevznikla živelně, ale byla  založena panskými úředníky, kteří osadníkům přidělovali pozemky a určovali místa pro stavbu usedlostí. Původní dřevěné statky byly v 19. a na začátku 20. století přestavěny na kamenné stavby, přičemž sem doléhal stavební sloh z Blat, včetně staveb špejcharů. Kaple na návsi je z roku 1777. Na zdejších statcích bylo dostatek pracovních příležitostí, takže se obec rozrůstala o spoustu chalup a domků.  Ze Soběslavských blat přešel do české o části Jindřichohradecka i zvyk nosit bohatě vyšívané kroje, jimiž bylo zdůrazňováno bohatství kraje. Právě v Plavsku na počátku 20.století objevili etnografové zachovalé soubory selských krojů.


Devatenácté století, kdy zemědělství  opustilo úhorové hospodářství a začalo intenzivně půdu obdělávat orbou, vyneslo plavecké hospodáře nahoru, protože zdejší půdu bylo možné dobře kultivovat a využívat. Jsou domněnky, že na  Třeboňsku rozšířené Plavky, staré plemeno žlutých krav, dostaly název od Plavska, kde asi byly hojně chovány.


Další rozvoj obce přišel po 1. světové válce. Byla zde v roce zřízena sýrárna vyrábějící známé sýry Romadur a Unikát. V roce 1922 byla obec elektrifikována. Vzhledem k tomu, že zde bylo několik spolků a živý společenský život, rozhodla se obec postavit společenské centrum (radnici) nazvané Obecní dům. Jeho stavba byla dokončena v roce 1929.

Rovněž po 2. světové válce přišly do Plavska výrazné změny, především kolektivizace zemědělství, po níž zaniklo soukromé hospodaření, některé budovy statků byly poškozeny nebo přestavěny, a na jižní straně od obce bylo postaveno středisko zemědělské velkovýroby. Zemědělské velkovýrobě se zde dařilo, takže zde až na malé výjimky zůstala i po privatizaci, pokračuje v ní Zemědělské obchodní družstvo. Jsou zde i menší firmy, turistická ubytovna (40 lidí) a penziony.


V minulosti mělo Plavsko dvojnásobek obyvatel než v současnosti, kdy zde žije 450 lidí. V obci je základní škola.   (R.Fischer)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.