Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

úterý 21. srpna 2012

Hlasy o rozbití čs. kolchozů v roce 1968 Moskvě nevadily.


Sotva se na konci šedesátých let ozvaly hlasy o obnově soukromého podnikání, spousta členů JZD začala uvažovat o obnovení soukromého hospodaření. Budovy i pracovní síly tehdy ještě většinou byly, ale nebyla potažní síla a stroje. Po kolektivizaci koně a voli skončili na jatkách, stroje zabrané STS a družstvy byly na velkých plochách zničeny. Znamenalo by to žádat jako náhradu pojízdné stroje z JZD.  Tomu však se všemožně bránila vedení družstev a představenstva ovládaná dosazenými kádry, bezzemky a chalupníky s komunistickými legitimacemi (Tedy stejné jednání jako o 20 let později,  po roce 1989.) 

Muži Pražského jara věřili v marxizmus a komunistický internacionalizmus a nic je neděsilo více než představa, že by se od Moskvy odtrhli. KSČ byla "papežštější než papež", Brežněvovi se nejednalo o nějaké marxistické ideje, ale o upevnění, případné rozšíření moci. Dubček a jeho parta však tušili, že brzy po úplném odtržení od Moskvy by socializmus v Československu padl a oni, a celá KSČ, by stáli před soudem. Tehdy totiž byly komunistické zločiny 40. a 50. let ještě živé. Na druhé straně se Dubčekovi, Smrkovskému a dalším líbila popularita u veřejnosti, přitom neměli odvahu sami potlačit radikální požadavky zdola. Strčili tedy hlavy do písku a počkali, až "se to samo časem nějak vyřeší". 

Vznik soukromého sektoru včetně soukromého zemědělství by Moskvě nejen nevadil, ale zřejmě by ho i podpořila. Vždyť ruské zkušenosti s kolektivní výrobou potravin, hlavně ty válečné, nebyly nejlepší. Největším prohřeškem Dubčekova vedení zřejmě bylo tolerování (ve skutečnosti bezmocnost) protisovětských nálad v čs. veřejnosti a zrušení cenzury.  K okupaci značnou mírou jistě přispěl i "zvací dopis" Dubčekových odpůrců v KSČ, jimž mimo Dubčeka vadily hlavně privatizace a volání po otevření hranic.

V roce 1968 sice bylo obnoveno bezvýznamné procento soukromých živností (holiči, krejčí, hospody aj.) a několik zemědělců vystoupilo z JZD, ale změnit znárodňovací a kolektivizační zákony komunisté nedovolili. Předsedové JZD na pokusy o rozložení kolchozního zemědělství reagovali vytvořením Svazu družstevních rolníků, který působil především propagandisticky, měl bránit rozpadům JZD, když zdůrazňoval sociální vymoženosti družstevního hospodaření.

Dubčekovi komunisté v létě 1968 odmítli Moskvou nabízený "bůčkový komunismus", umožnit lidem soukromé podnikání běžné v Jugoslávii, Rumunsku, Polsku, NDR i SSSR, přičemž se dopustili neodpustitelného přestupku, když nechali zpochybňovat a urážet majestát sovětského impéria. To uvedlo do pohybu půlmilionovou armádu. (M.V.)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.