Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 16. května 2012

Od Jana Masaryka k Mrázkovi a Rathovi.


Nedávno si Pražané mohli prohlédnout Černínský palác, včetně bytu Jana Masaryka. Nejvíc je zajímala koupelna a okno, pod kterým byl 23. března 1948 nalezen mrtvý ministr zahraničí Jan Masaryk.

"Po vraždě ministra zahraničí Jana Masaryka dosti zřetelné stopy vedly k majoru Schrammovi, kvůli nimž patrně musel Schramm zemřít dřív, než by byl zatčen československou policií. Obviněn ze Schrammovy smrti byl student Choc." 

Augustin Schramm byl sudetský Němec z Liberce. Narodil se v roce 1907. Světlo světa spatřil v Horním Růžodole. Byl z dělnické rodiny. Přesto mu rodiče umožnili vystudovat strojní průmyslovku. Zaměstnání nesehnal, proto přijal nabídku a stal se mládežnickým funkcionářem.

Ve třicátých letech byl zvolen do vedení Komunistického svazu mládeže a Svazu mladých. Jako zástupce těchto organizací se dokonce stal členem exekutivy Komunistické internacionály mládeže. Mezi lety 1931 a 1938 byl i členem ÚV KSČ. V roce 1939 odešel do Sovětského svazu a přijal místo v traktorovém závodě.

Po napadení země Sovětů se dobrovolně přihlásil na frontu. Byl poslán do školy pro důstojníky, a protože perfektně znal německy a česky, byl zařazen do skupiny určené pro práci v týlu. V roce 1944 byl jmenován osvětovým důstojníkem partyzánské školy v Kyjevě, která vznikla při štábu ústředního velení partyzánského hnutí a jejíž absolventi byli posíláni do republiky. Tehdy měl hodnost majora. Po skončení války se stal hlavním mluvčím partyzánů a brzy zastával i funkci vedoucího (partyzánského) oddělení ÚV KSČ.

Podle komunistů měl na Schrammově smrti hlavní podíl jistý Vávra - Stařík. Ten po válce vykonával funkci primátora Zlína. Přitom zorganizoval tzv. partyzánské družstvo Partkol, jehož členové, většinou bývalí Vávrovi souputníci, si začali přivlastňovat německý a další majetek. Vávra byl členem KSČ.

Údajně Vávra zjistil, že major Schramm shromažďuje informace o protizákonných postupech družstva, a dostal strach. Vávra si tedy objednal studenta Choce, který majora Schramma, vyškoleného sovětského zpravodajského důstojníka, ve vinohradské ulici Horní Stromky vyhledal. A zkušený major Schramm se nechal zastřelit?

Choc byl v roce 1949 zatčen při pokusu ilegálně překročit hranice. Přestože mu nic nebylo dokázáno, byl obviněn z vraždy majora Schramma, odsouzen k trestu smrti a popraven. 

Jediným svědkem proti Chocovi byla domovnice z domu, kde bydlel. O uvedené dámě bylo za protektorátu známo, že je horlivou spolupracovnicí gestapa. Po válce ji před soudem podle retribučního dekretu zachránila legitimace KSČ. 

V roce 1992 se Chocův případ dostal znovu k soudu, trest smrti byl zrušen a nahrazen dvacetiletým trestem odnětí svobody. Opět bez důkazů - mimo pokusu o nelegální přechod hranic.

Smrt Jana Masaryka oficiálně zůstává pořád sebevraždou, i když dost historiků je přesvědčeno, že byl z okna vyhozen sovětskými agenty.

Smrt majora Schramma, sovětského agenta, jako by o 6 desetiletí později měla kopii ve smrti Františka Mrázka. Oba měli kontakty na politiky. Údajný vrah Schramma byl nalezen a potrestán, na nalezení Mrázkova vraha se čeká. Při inteligenci současných politiků, policistů a novinářů by nebylo možné se divit, že Mrázka bude brzy mít na krku zatčený středočeský hejtman Rath?   

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.