Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 3. srpna 2011

Zajímavé vesnice: Pluhův Žďár

Obec Pluhův Žďár (478 m) se nachází mimo hlavní silniční trasy na rozhraní Třeboňské pánve a Českomoravské vrchoviny, mezi městy Soběslav a Jindřichův Hradec.

Jméno Pluhův Žďár dostala vesnice po svém prvním majiteli Oldřichovi Pflugovi (Pluhovi) z Rabštejna (nad Střelou), který asi v roce 1267 zřídil tvrz a osadu na místě vyžďářeného (vypáleného) lesa. Tak jako u většiny menších panských dvorů i zde se v průběhu osmi století vystřídala celá řada majitelů. Ze známých šlechticů byli majiteli od roku 1664 Černínové z Chudenic, v roce 1793 zámek s dvorem a pivovarem koupil rytíř Václav Paar, jehož potomci zámek drželi až do roku 1929, kdy jej prodali Bedřichu Benešovi, což byl bratr ministra zahraničí, a pozdějšího prezidenta, Edvarda Beneše. Po roce 1948 byl zámek znárodněn a předán obci, která ho dala do užívání JZD. Zpustlý zámek byl v roce 1992 vrácen Miroslavu Benešovi, který téměř z něj udělal turistickou zajímavost a ubytovací zařízení.

Dominantou obce je kostel Narození Panny Marie, který byl v roce 1717 postaven na místě kapličky z roku 1542, stojící na studánkou, o jejíž vodě se tradovalo, že je zázračná. Kostel je obklopen hřbitovem.

V Pluhově Žďáru je centrum zemědělské velkovýroby, která i po transformaci JZD zde má silnou pozici, což dosvědčují nově postavené objekty. Obec se skládá z devíti částí, celkem v obci žije 630 obyvatel.(R.Fischer)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.