Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 27. července 2011

Zajímavé vesnice: Vitějovice.

Obec Vitějovice (509 m m n.m.) leží mimo intenzivní silniční provoz, jižně od silnice z Netolic do Vimperku. Většina lidí jedoucích po hlavní silnici zná z Vitějovic pouze "Stopařku", pomník u megalománské křižovatky.


Kostel sv. Markéty

Vitějovice leží asi 6 km severovýchodně od okresního města Prachatice, v údolí Zlatého potoka. Prvně je obec připomínána již v roce 1283. Roku 1315 byli uváděni jako její majitelé bratři Verner, Racek a Přibík z Vitějovic. Již v roce 1317 však patřila k majetku panství bavorovského, pak helfenburského a od 16. století náležela k Libějovicům. Dominantou vsi je barokní kostel svaté Markéty, stojící na návsi, postavený v letech 1743 - 1746. Ve vsi je řada dochovaných staveb ze 17. století, z období rozvoje venkovské lidové architektury.


Škola

Na vrchu Osule nad Vitějovicemi se nachází zbytky nedostavěného hradu z doby před rokem 1300. Zřícenina je nezvykle protáhlého půdorysu. Hrad zřejmě založil Přemysl Otakar II. Po jeho smrti se stavba zastavila a rozestavěný objekt byl užíván do počátku 14. stol. Nejpozději kolem roku 1350 byl hrad ve svých vystavěných částech pobořen, aby nemohl být zneužit. Na obou koncích výrazně protáhlé dispozice se nacházely mohutné okrouhlé věže; Kolem hradu měl obíhat val a příkop, což nebylo dokončeno. O nedostavěnosti svědčí mj. hromady kamene připraveného jako stavební materiál. Je to unikátní doklad o době, kdy výstavba hradů začala ztrácet význam.


Náves ve Vitějovicích.

Západní území jižních Čech v roce osvobodila americká armáda. U křižovatky severně od Vitějovic je místo, kde 9. května 1945 americká armáda zajala vojáky německé a maďarské armády prchající od východu a později je předala českým revolucionářům. Sovětská armáda se při osvobozování českého území v květnu 1945 do těchto míst vůbec nedostala, protože demarkační čára byla o desítky kilometrů dál na východ.


Původní americký pomník.

V místě stál malý pomník, u kterého se lidé zastavovali a kladli květiny. To asi nejvíc vadilo komunistickému režimu Jezdili k němu i Američané, včetně amerického velvyslance. Stavba úseku nové široké silnice a křižovatky s méně významnou okresní komunikací, se stala záminkou pro likvidaci amerického pomníku. Vedle křižovatky vyrostl památník, lidem prostým šumavským nazývaný "Stopařka". Text ve třech jazycích událost přehodnotil podle potřeby přesvědčit veřejnost o tom, že i západní a jižní Čechy osvobodila sovětská armáda.


Stopařka

Vitějovice jsou samostatnou obcí v okrese Prachatice, složenou ze 3 částí. Celkem v nich žije 465 obyvatel. V poslední době (2011) obec trápí jakýsi duševně nemocný český "Nor Breivik", který zde zapaluje stodoly.
(R.Fischer)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.