Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 7. května 2011

Důchodová reforma jako ztrátový podnik.

Vzestup a pád Maďarska 1998-2010: nekrolog. Expert budapešťského Ekonomického institutu András Simonovits v Praze poukázal na úskalí maďarské privatizace penzijního systému. Tedy toho, co u nás chystá Nečasova vláda. Nečasova pravicová vláda s důchodovou reformou spěchá, protože hrozí nebezpečí, že lidé se seznámí s informacemi z okolních zemí, kde se tento model neosvědčil.

Podle některých »expertů« má česká důchodová reforma, tj. privatizace penzijního systému a zavedení kapitálového spoření na penzi (druhý pilíř), být zázračným receptem na vyřešení tohoto fenoménu. V Maďarsku, kde k privatizaci penzijního systému došlo, za 13leté období uskutečňování této »reformy« (v letech 1998-2010) činí výnos soukromých fondů souhrnně pouze deset procent a co víc - tento systém přispěl ke zvýšení deficitu veřejných financí a veřejného dluhu. „Systém byl financován na úkor státního dluhu.“ prozradil Simonovits,.

S návrhem řešit vliv stárnutí populace na penzijní systém, přišla v r. 1994 Světová banka (SB). Ta doporučila institucionalizovat tři pilíře – první státní, druhý povinný soukromý, třetí dobrovolný soukromý. Skutečností je, že privatizace penzijního systému nemůže stárnutí populace řešit. První zemí, jež zavedla povinný druhý pilíř, bylo Chile v r. 1981, první zemí z bývalých socialistických zemí právě Maďarsko.

Jak dále maďarský expert uvedl, v letech 1998-99 vstoupilo do privátního systému 50 % maďarských zaměstnanců, do r. 2010 dalších 25 %, a to povinně. Roční deficity rostly o 4-9 %, inflace dosahovala 4-8%, až v r. 2006 musela být v Maďarsku zavedena drastická úsporná opatření, přesto bylo Maďarsko první evropskou zemí zasaženou ekonomickou krizí. (Jiří Krž, 7.5.2011)

1 komentář:

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.