Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 22. září 2010

Zajímavé vesnice: Černice

Míst se jménem Černice se v českých zemích nachází několik. Černice (513 m) na Českokrumlovsku je malou osadou ulicového typu, která vyrostla poblíž kostela sv. Maří Magdalény. Leží asi 5 km východně od Zlaté Koruny.

Černický kostel se sice skrývá na svahu, ale v kopcovité krajině je jeho věž dobře vidět i z několika hodně vzdálených míst. Přístup do Černice je možný pouze po úzkých místních komunikacích, na nichž je i potkávání osobních vozidel náročné.

Kostel se hřbitovem, panskými statky se nacházejí na západním okraji. Hotel, zřízený z budovy školy, a chalupy, většinou dobře udržované, se nacházejí v jihovýchodní části. Na malé nepravidelné návsi mezi kostelem, hotelem a farou je obdélníková kamenná kašna. Původní představy majitele hotelu, o velkém náporu hostů, zřejmě skončily společně s golfovým hřištěm, které zde před několika léty bylo.


První písemná zmínka o Černici je z roku 1315, kdy ji Bavor ze Strakonic daroval zlatokorunskému klášteru. Po zrušení kláštera v roce 1786 se Černice stala částí českokrumlovského panství Schwarzenbergů.
Ranně gotický kostel sv. Maří Magdalény byl do současné podoby přestavěn v letech 1483 až 1491, věž kostela byla rekonstruována v roce 1818. Podle tvaru kostela se usuzuje, že byl postaven podle vzoru bavorských kostelů, v době, kdy do jižních Čech z Pasova proniklo křesťanství. Podnět k jeho výstavbě prý dal Slavník, otec sv. Vojtěcha a majitel Doudlebska. Na počátku 20. století zde žilo okolo 100 obyvatel a konaly se zde každoročně 3 poutě: První v květnu na sv.Floriána, při které hasičům při mši hrála místo varhan dechová hudba. Při druhé pouti, na sv. Maří Magdelenu, se tancovalo ve dvou hospodách. Třetí byla na sv. Barboru v prosinci.  Před dvěma roky dostal kostel novou střechu a novou fasádu.

Černice nyní má 35 obyvatel a je částí obce Mojné.

1 komentář:

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.